Allas lika värde

897

Nåddes för en tid sen av en dyster nyhet. Min skolkamrat och bäste vän i ungdomsåren hade gått bort. 83 år fyllda. Normalt kanske en ålder som många av oss inte får uppleva. Det som gjorde mej så bedrövad var sättet på vilket hans liv tog slut. Han bodde på ett av vår kommun anlitat äldreboende i Norra Wram och en morgon saknades han på sitt rum. Han hittades efterföljande dag ihjälfrusen ett par kilometer från hemmet.

En fråga inställer sig. Är personalsituationen, där våra äldre kommunmedborgare placeras, så pressad att en förvirrad person nattetid bara kan promenera ut från hemmet?

Mest upprörd blir jag dock när jag, med min ungdomsväns öde i tankarna, sitter och bläddrar på min Ipad och hamnar på debatten vid kommunfullmäktiges marssammanträde. En debatt som avsåg hur ett överskott på 12,1 mkr, som uppstått på kommunens integrationsavdelning, skulle användas. Debatten handlade om två förslag. Bjärepartiets med 3 mkr till skolan, till förstärkt svenskundervisning för våra yngsta nyanlända, 3 mkr till kommunens äldreomsorg, säkert välbehövligt, medan återstoden skulle tillföras kommunens resultat.

Mot detta stod förslag enligt en tjänstemannaskrivelse, som innebar att hela beloppet satsas på anställning av åtta personer under tre år för coaching av de nyanlända som hamnat i vår kommun.

Det var en debatt med många vackra ord, allas lika värde, värdegrund mm.

Till min förundran genomdrev en sammansvuren opposition bestående av M, C, L och S tjänstemannaförslaget. Här var det inget snack om bristande resurser.

Min nu bortgångne ungdomsvän var en skötsam och idog person, som arbetat och betalt skatt till vår gemensamma välfärd i hela sitt liv.

Allas lika värde???

STIG-BERTIL SVENSSON
Båstad