Till hösten 2018 kommer Apelrydsskolan införa en Golfprofil till två av sina utbildningar. Med golf under skoltid hoppas Apelrydsskolan locka fler elever till internatskolan som även ska bygga ut under året som kommer.

Golfprofilen innebär ett samarbete mellan Apelrydsskolan och Båstad GK, Bjäre GK och Åkagårdens GK där eleverna kan träna golf under skoltid. De två golfpros som kommer hålla i träningen är Håkan Svensson från Båstad GK och Magnus ”Frasse” Pettersson från Åkagårdens GK.
– Det är till programmen Global Management och Hälso & Träningscoach som profil golf kommer erbjudas från höstterminen 2018. Då kommer det vara tre till fyra pass golf per vecka inlagt i schemat. Det blir ett individuellt val som kompletterar den vanliga utbildningen, berättar Andreas Karlsson som är ny rektor på Apelrydsskolan från denna terminen.

Idag har Apelrydsskolan 84 platser för internatboende och nu planeras ett nytt boende med ytterligare 60 platser som ska stå klart till hösten 2018.
– Nu kan vi bara garantera de som går i ettan att få plats till boende på internatet men nu kommer vi från nästa år kunna erbjuda fler att bo kvar på skolan under längre tid.
Nyligen genomförde skolinspektionen en elevenkät riktat till gymnasiets årskurs två för att utvärdera Sveriges skolor. Resultatet för Apelrydsskolan kom ut väldigt positivt och klart över rikssnittet.
– Det är väldigt kul att jobba på en skola med så nöjda elever. Jag har jämfört vårt resultat med 50 andra skolor i närregionen och där var det bara en som hade bättre siffror än vi, avslutar Andreas.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson