Arbetsgivaren ska kunna avskeda den som sexuellt trakasserar

274

I år kom internationella kvinnodagen att fokusera på de vittnesmål som strömmade in under hösten, märkta med #metoo. Ingen bransch är skonad och regel- och attitydförändringar måste till i näringslivet, på skolor, i föreningslivet och i maktens korridorer. Centerkvinnorna är optimistiska, men ser att det politiska arbetet för jämställdhet måste fortsätta. Vi vill att arbetsgivaren ska kunna avskeda den som trakasserar.

Inför internationella kvinnodagen samlades 65 #metoo-upprop på DN debatt med förslag på sju åtgärder för att komma till rätta med sexuella trakasserier. #metoo-uppropen föreslår kännbara konsekvenser för arbetsgivare som inte vidtar åtgärder när trakasserier uppdagas. Förslaget kan vara en del av lösningen. Centerkvinnorna vill ge arbetsgivaren mandat att agera. Idag kan en intern utredning ta orimligt lång tid, vi vill att tiden begränsas till maximalt sex månader. Efter en skriftlig varning och en möjlighet till förbättring ska arbetsgivaren inte vara skyldig att omplacera den arbetstagare som trakasserat. Fortgår trakasserierna bör avsked istället vara nästa steg.

Centerkvinnorna värnar om den enskilda människans fri- och rättigheter. Vi förväntar oss även att den enskilda individen, som i detta fall sexuellt trakasserat, ska stå till svars för sina handlingar, med kännbara konsekvenser.

Ebba Krumlinde
Ordförande Bjäre Centerkvinnor

Sofia Jarl
Förbundsordförande Centerkvinnorna