Arbetslösheten ökar i Båstad

285 av 290 kommuner i samma sits.

246

Under augusti månad hade Båstad en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+2,2 procentenheter). Även i Skåne län stiger arbetslösheten betydligt.

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten stiger i Båstad. Sedan november 2019 har arbetslösheten gått upp från 5,8 till 7,6 procent.

Båstad är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går uppåt. Just nu är det en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Burlöv där arbetslösheten stiger med 3,3 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Båstad alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Skåne län (7,6 procent i kommunen, jämfört med 11,4 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Malmö har den högsta (16,3 procent). För att Båstad skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 205 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (+2,1 procentenheter) och ligger nu på 9,1 procent. 285 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar mer i Båstad än i andra kommuner i Skåne. 24 av 33 kommuner i Skåne län såg en ökande arbetslöshet bland utlandsfödda i augusti. Båstad var en av de kommuner i länet där ökningen var störst.

Månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Båstads kommun med 5,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 22,1 procent.

TEXT: PETER JAKOBSSON