Återvinningscentral i Båstads kommun!

1176

I NSR- protokoll kan man läsa att det inte kommer att finnas någon Återvinningscentral i Båstads kommun från 1 april 2019.

Samt att från sommaren 2018 kan nuvarande återvinningscentral i Svenstad inte ta emot vissa fraktioner.

(S) har begärt en tidsplan i Kommunstyrelsen för hur beslutsgången ser ut, för att få till stånd en återvinningscentral i Båstads kommun innan 1 april 2019.
Samt planeringen för att klara sommarens ändrade förutsättningar.

Bjärepartiet har styrt nu under ett par år och frågan har varit aktuell under hela mandatperioden.

Det finns ett stort allmänintresse att frågan skyndsam behandlas.
Samt att ett beslut tas, var återvinningscentralen skall placeras.


INGELA STEFANSSON
Socialdemokraterna