Att klara skolan är en förutsättning för en god framtid

Vi kan alla bidra på något sätt.

411

Enligt SCB och Skolverkets statistik över hur stor andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i Båstad har en god trend brutits. Från att ha legat på över 85 procent mellan 2006 och 2015 blev det ett rejält tapp år 2016 till dagens nivåer på runt 75 procent. Det är visserligen i linje med rikssnittet men väsentligt lägre än toppnoteringen år 2012 på 89,9 procent.

Sedan ett år är föreningen Drivkraft verksam i Båstad. Med mentorskap och läxhjälp stöttar de högstadieelever till att fler ska klara av skolan, få en meningsfull fritid och vuxna förebilder och därmed få bättre förutsättningar för att få ett bra liv i framtiden.

Föreningen bygger till stor del på frivilliga volontärer som utan ersättning ställer upp för ungdomarna. Dessa är värda att belysas och ska ha ett stort tack!

Just läxhjälpare är det dock lite brist på i Båstad och Förslöv. Ingen direkt kunskap krävs för att bli läxhjälpare utan bara ett intresse för att hjälpa till och några timmar att avvara.

Även i ett stressat redaktörsuppdrag för den lokala veckotidningen tycker jag att jag borde kunna klämma in lite volontärsjobb. Vi ses på läxhjälpen!

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU