Att underlätta gör allt lite smidigare

472

Spåren och såren av coronaviruset blir fler och mer. De flesta är drabbade på något sätt. För många åt det negativa hållet och för vissa blir det högtryck. Den balansen som rådde i samhället och näringslivet tidigare är satt ur spel. Inställda stora event i Båstad drabbar många som är inblandade, inte bara besökarna som inte kan komma. Underleverantörer i många led blir drabbade.

För vissa handlar krisen om att ställa om för att kunna bedriva sin verksamhet. För Akademi Båstad Gymnasium kom kravet på att eleverna skulle vara hemma och distansundervisning skulle hållas. Nu fanns inget val annat än att se till att genomföra det. Visst hade skolledningen insett att det fanns en stor risk för att beslutet om stängningen skulle komma. De hade förberett sig men fullständig distansundervisning var inte testat tidigare. Fem veckor in i det har nu både elever och lärare hittat en metod som fungerar. Alla har varit tvungna att lära sig detta.

Skolan har nu denna kunskap om det i framtiden kommer krävas igen eller om delar av undervisning måste ske på distans av någon anledning. Där fick skolan lära sig något och står nu bättre rustade för framtiden.

Sen passar ju inte distansundervisning för alla, vissa har svårigheter med systemen men det är väl förhoppningsvis något som inte ska behöva pågå så länge till. Fram till sommaren är det väl troligt, i höst kanske det är mer normalt igen. Men ingen vet ju..

Håll avstånd till varandra.

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU