Centrala Båstad behöver fler bostäder och fler lokaler för olika former av verksamhet. Med detta som bakgrund planerar nu Backahill för en större nybyggnation där ICA Gamlegården idag ligger. Nyligen lämnades ansökan om planändring in till kommunen.

Bjäre NU kan i veckans nummer berätta om en av de största satsningarna i centrala Båstad på många år. Totalt innefattar projektet 26 bostäder, drygt 1500 m2 verksamhetslokaler, ett parkeringsgarage samt en innergård med möjlighet till såväl café som saluhall. Dag Thulin, som ansvarar för marknad och projektutveckling inom Backahill berättar om projektet som nyligen startats upp i samband med att ansökan om planändring lämnats in till kommunen:
– Vi har ett förslag som vi skulle vilja genomföra och har därför ansökt om denna ändring av planen, inleder Dag. Vår ambition är att få till fler lokaler mitt inne i centrum av Båstad och då samtidigt en plats för möten mellan människor med café och varför inte en saluhall på innegården? Vi vill även bygga totalt tjugosex hyreslägenheter samt ett parkeringsgarage på källarplan.

En saluhall, berätta?
– På innergården, som man når via en arkad från Köpmansgatan, har vi skissat för en verksamhet i mitten av den öppna ytan. Här skulle en saluhall med försäljning av lokala grönsaker, frukt och liknande kunna passa väldigt bra, men som sagt så är projektet bara i ett väldigt tidigt stadie idag så exakt vilka verksamheter och hyresgäster vi kommer att ha är alldeles för tidigt att säga.

Kommer den befintliga matbutiken att finnas kvar?
– Vi vill absolut att ICA stannar kvar och har haft en dialog med dem under processen när projektet växt fram. I det förslag som vi nu lämnat in till kommunen finns en lokal på 700 kvadratmeter inritad, denna är tänkt som matbutik så de som idag handlar på Gamlegården ska kunna göra det även i framtiden.

Ett underjordiskt parkeringsgarage låter ganska omfattande?
– Eftersom tomten ligger i en sluttning kan man säga att det blir en suterränglösning där man kör in från Pershögsgatan och med tanke på tomtens naturliga lutning blir det en ganska kort ramp vilket förenklar en hel del. Centrala Båstad behöver fler parkeringar och här finns möjlighet att skapa detta när vi ändå bygger en helt ny fastighet.

Vilken typ av lägenheter är det ni planerar att bygga?
– Tanken är att bygga tvåor och treor, både större och mindre, och vi tänker oss dessa som hyreslägenheter, vilket vi menar till viss del saknas i Båstad idag. Vi tror på kombinationen av bostäder och verksamhetslokaler, det får kvarteret att leva dygnet runt. Backahill vill stödja utvecklingen av centrum och då ser vi att vi kan bidra med handel och bostäder.

Vad händer nu närmaste tiden och hur ser planen ut?
– I första läget inväntar vi ett besked från kommunen om de accepterar vårt förslag på planändring och efter detta följer ett detaljplanarbete där det finns möjlighet för berörda grannar och liknande att komma med tankar och när detta sedan vunnit laga kraft kan vi begära bygglov och komma igång med bygget. Vi siktar på en byggstart om ett till två år ungefär och sedan en byggnationstid på runt ett och ett halvt år.

TEXT: Joakim Ormsmarck
ILLUSTRATIONER: Linghoff Arkitektur & Interiör.