I oktober 2017 togs första spadtagen på det som nu är nya Skogsbyns förskola i Förslöv. Ett år senare flyttar nu barnen in på sin helt nya förskola. Förväntan har varit stor och både barnen och personalen är glada för sin nya förskola.

– Nu känns det jättebra att flytta in även om det finns några saker som inte är på plats än, säger Berit Hjalmarsson, rektor på Skogsbyns förskola.

Det sista som återstår är lite i utemiljön samt staket med mer. Detta kommer bli klart inom kort.


Glädjen var stor hos barnen som gick in på nya förskolan.

För fyra år sedan tvingades barn och pedagoger att flytta ut från den gamla Skogsbyns förskola på grund av fukt- och mögelproblem som pågått i över tio år. Lösningen blev tillfälliga moduler på Langetoftavägen, en era som nu sett sitt slut.
– Det underlättar vårt uppdrag när vi har ändamålsenliga lokaler. Sen blir det fantastiskt med den nya utemiljön som finns här, säger Berit.

Hela fastigheten är specialbyggd för att vara just förskola där barnens behov satts i fokus.
– Det är till exempel fönster som går långt ner så även de minsta barnen kan se ut utan att se upp i himlen. Miljön för både barnen och pedagogerna är väldigt bra, säger Berit.

I fastigheten finns även ett kök där all mat kommer lagas.


Köket på förskolan står för all maten.

Förskolan kan rymma drygt 100 barn och när alla befintliga barn är på plats finns det runt 15 platser lediga. Viss variation är det i mängden barn mellan olika år och framtida inflyttning kan ge fler barn som nu kan få förskoleplats.
– Det finns möjligheter till att bygga ut Ängsbyns förskola också om det skulle behövas, förklarar Berit.

Innan nya Skogsbyn skulle byggas fick förskolepersonalen vara med och tycka till om vad som de tycker är viktigt i en fungerande förskola.
– Vi arbetade fram en önskelista med saker som vi tog med till arkitekten Liljewall som lyssnade på oss och vi diskuterade fram fungerande lösningar. Från början var vi inriktade på att det skulle vara en byggnad i ett plan men efter diskussioner blev det två plan. Det gjorde att det blev mer yta för utemiljöerna. Vi är väldigt nöjda med den lösningen.


Berit sätter sista pusselbiten på pusslet som följt förskolans byggnation.

Sex avdelningar finns på förskolan. För att inte alla ska krocka vid hämtning och lämning så finns det två separata ingångar. Det nedre planet har flera avdelningar med de yngre barnen samt kök och matsal. På andra planet är de äldsta barnen plus personalrum och teknik.
– När de tog första spadtaget för ett år sedan sa de att det skulle bli inflyttning hösten 2018 men vi trodde inte att det skulle blir förrän efter nyår. De har verkligen jobbat på bra och införlivat löften, säger Berit.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON