Resultatet av årets trygghetsmätning i Båstads kommun visar att vi känner oss trygga och det överensstämmer med brottsligheten som är relativt låg. Viss oro tycker dock polisen är bra att vi har, det kan hjälpa oss.

Enkäten som ligger till grund för trygghetsmätningen skickades till 600 personer på Bjäre. Undersökningen är uppdelad på två områden. Det är centrala Båstad samt resten. Inom varje område gick det ut 300 enkäter. 410 personer svarade på enkäten vilket anses som en stor del vid dessa undersökningar.

Problemindex, den samlade siffran för tryggheten, i Båstad landade i år på 1,53. Det betyder att vi är till stor del trygga. Båstad och Ängelholm är de tryggaste kommunerna i nordvästra Skåne när invånarna själva får tycka till.

Det som båstadborna oroar sig mest över är inbrott i bostad och förråd. Så har det varit de senaste åren. Bostadsinbrotten har dock minskat de senaste åren. 2018 var det 65 inbrott, förra året 44 och hittills i år ca 22. Årets siffra kan justeras lite när en del anmälningar klassas om i efterhand.
– Att man oroar sig för bostadsinbrott tycker jag är lite bra, säger kommunpolis Axel Johansson. Det gör att folk tänker till för att skydda sig. Det är ju så att inbrott i bostad är en av de brott där man själv kan göra väldigt mycket för att skydda sig mot det. Skaffa larm, bra lås, belysning, DNA-märkning och grannsamverkan bland annat. De åtgärderna samlat gör att man har ett bra skydd.

Den andra saken som Bjäreborna oroar sig för är bilar som kör för fort. Även detta är återkommande från de senaste åren.
– Vi har under året mätt trafiken på ett antal ställen runt på Bjäre för att kartlägga var vi behöver sätta in hastighetsövervakning. Platserna där det körs ofta för fort var ingen överraskning för oss. Det är ofta när man kommer in i samhällen på en väg och inte saktar ner. Sen är det de som inte respekterar 30-sträckorna. Att det är 30 beror på att det antagligen är en skola, förskola eller annan verksamhet där det kan finnas barn eller andra utsatta. Där ska man inte köra för fort. Så är det bara!

På påståendet att ”Känna sig trygg ute ensam på sen kväll” är det 65 procent som svarar att de gör det. Det klassas i undersökningen som ”Ganska påtagligt problem”.
– Vad gäller våldsbrott som misshandel så har vi väldigt lite av det i kommunen. Tittar man djupare så är det nästan bara misshandel där offret känner till förövaren. Det är nästan bara på sommaren som det är helt okända som misshandlar. Denna sommar har det varit lite av sånt då mycket varit inställt, säger Axel Johansson.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON