Båstad kommun behöver växande och expansiva företag för framtiden!

1070

Bjärechips kommer att flytta över kommungränsen och landa i Ängelholm. Vi moderater beklagar det – Båstad Kommun behöver sina företag och företagare.

Det är inte bra när företagare upplever att de inte får rätt förutsättningar och stöd för att driva sin verksamhet vidare. Det måste sannolikt vara starka skäl för att Båstads kommun skall avisa eller försvåra företags ansats till vidare utveckling. Vi behöver varje skattekrona som vi kan få in och här är våra företagare avgörande för att det ska kunna bli verklighet. Företagen och dess anställda är viktiga, eftersom de konsumerar och bidrar med skattepengar i vår kommun.

Båstad kommun står inför många utmaningar och som vi moderater tidigare konstaterat, mycket är bra men mycket kan bli bättre. Vi behöver vara i symbios med företagarna och då är denna flytt av ett väl fungerande företag inget bra tecken. Det är viktigt att politiker arbetar för att främja och utveckla ett bra näringslivs- och företagarklimat.

Att nämnder, förvaltning och politiker ska samarbeta på ett positivt sätt och arbeta för att företagen ska få justa och rättvisa förutsättningar att driva sina företag är självklart. Det kan antingen gälla nyetablering, önskemål om utvidgning eller erbjudande om attraktiv mark i rimlig tid.

Vi ser med spänning fram emot hur Båstad kommuns näringslivs- och företagarpolitik utvecklar sig, här finns mycket mer att göra, och en del i övrigt att önska i form av framtidsvision från nuvarande styre. Vi moderater är beredda att kavla upp ärmarna, lyssna på våra företagare och satsa för framtiden.

Bjäre-Båstad Moderternas företagarråd
Johan Olsson Swanstein
Christer Lindén