Båstadhem måste fokusera

3739

Båstadhem AB är det kommunala bostadsbolaget i Båstads kommun. Moderaterna i Båstad vill nu renodla verksamheten för att bostadsbolaget ska kunna fokusera på bostadsprojekt för hållbar tillväxt med följden av bättre skattekraft, vilket gynnar hela kommunen.

Båstad kommun har ett varumärke som är något utöver det vanliga. Nämn Båstad och många får något drömskt i blicken. De flesta har upplevt spännande internationella tennistävlingar från Båstad, antingen i TV-soffan eller på plats i centercourten.  Därutöver har man kunnat roa sig, kanske träffat sin livspartner, badat eller upplevt den fantastiska naturen på och runt Hallandsås som varierar, förundrar och beundras.Förutom dessa sköna upplevelser ligger Båstad strategiskt perfekt mitt i den viktiga arbetsmarknadsregionen Göteborg – Malmö. Med infrastrukturen på plats; två nya tågstationer, som Moderaterna är mycket stolta över att ha slagits för, är Båstad en spännande framtidskommun. Genom ett mångårigt idogt arbete från Moderaterna tillsammans med sina allierade kan vi nu skörda frukterna av flera års planarbete med nya områden som växer upp i första hand i de stationsnära områdena Hemmeslöv och Förslöv. Men hela Bjärehalvön ska leva.

Därför vill vi Moderater i Båstad att vårt kommunala bostadsbolag Båstadhem AB ska få stärkta muskler för att kunna erbjuda både hyreslägenheter och bostadsrätter.

Förutsättningen för en sådan utveckling är ett stabilt bolag med stark soliditet och balansräkning. Ett bostadsbolag kan inte utvecklas genom bara hyresintäkter. Det är inte hyresgästerna som ensamma kan eller ska stå för ett bolags utveckling. Bolaget kan dock sälja visst bestånd. Så gjordes år 2014 då kv Argus Ekan såldes för 58 miljoner kronor och möjliggjorde byggandet av Malens trygghetsboende med 45 lägenheter och Trollbäcken med 16 lägenheter, samt planerna på nya hyresrätter på Sandbäcksvägen i Förslöv.

Moderaternas förslag är;

  1. Renodla verksamheten till bostäder med syfte till en hållbar tillväxt med en bostadsmarknad som säkerställer för de som vill sälja sin villa för ett bekvämare boende samt för de som vill flytta till kommunen, vilket innebär viktiga skatteintäkter och möjligheter för ökat utbud av service i form av affärer, restauranger, skolor samt vård o omsorg.
  2. Överföra offentliga fastigheter som skollokaler och vårdboenden till ett separat kommunalt bolag/enhet ”Specialfastigheter”, med direktinflytande av Kommunstyrelsen.
  3. Ta del av den stora efterfrågade marknaden på bostadsrätter genom att bygga bostadsrätter och återinvestera vinsten i nya hyresrätter.

För att uppnå detta behövs ett nytt ägardirektiv, som är det som styr bostadsbolaget. Moderaterna ser fram emot en intressant dialog med övriga politiska partier i kommunen med målsättningen att bygga upp ett stabilt bolag som gynnar ägaren som är kommunen, samt bidra till den viktiga inflyttningen till vår attraktiva kommun.

Båstadhem:
Jan Ahlström (M)

Kommunstyrelsen:
Christer de la Motte (M), Kerstin Gustafsson (M) och Johan Olsson Swanstein (M)