Båstads framtid

1543

En stor del av Båstads näringsliv hade tagit sig till det välbesökta frukostmötet som Båstad Turism & Näringsliv arrangerade i kommunhuset. En av programpunkterna var att kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt och kommunchefen Katarina Pelin berättade lite om kommunens senaste bedrifter samt Båstads framtid.

Katarina Pelin berättade om kommunens nya webbsida, politikernas nya digitala verktyg, Sunfleet-bilarna som används av kommunen och medlemmar, att kommunikationerna har blivit bättre med tätare tågavgångar och bussar med förlängda sträckor. För den digitala kommunikationen jobbar kommunen nu med att på sikt kunna erbjuda fritt Wifi i hela kommunen.

Bo Wendt informerade om kommunens ekonomiska läge med stigande lånebehov de närmsta åren på grund av stora investeringar och höga kostnader. På skolfronten berättades det om att bygga en ny F-6 skola i Båstad vilket kommer kosta ca 100 miljoner. Det planeras även en ny skola i Hemmeslöv eller Allarp som kan bli en gemensam satsning med Laholms kommun. På Tuvelyckanområdet
planeras ny förskola till 2018.

Att det är många bostadsområden på gång just nu har nog ingen missat. Under de kommande tio åren projekteras det för 1700 nya lägenheter och hus i kommunen.