Båstads kommuns ekonomi och skuldsättning

1339

Inför budgetbeslut i kommunfullmäktige 22 november skulle jag vilja delge kommuninvånarna lite fakta kring vår kommuns skuldsättning med mera.

I prognos för långfristiga lån i 2015-års budget ett par månader innan Bjärepatiet skulle överta styret och kommunalrådsposten pekade det på en låneskuld den 31/12 2017 på ca 600 miljoner. Nu i november har vi endast 325 miljoner i skuld men har behov att öka skulden innan årsskiftet till ca 365 miljoner kronor. Det blir runt 25 000 kr per innevånare. Till detta kommer kommunens pensionsskuld på ca 270 miljoner. Således en minskning av vår prognostiserade låneskuld med ca 235 miljoner under våra knappt 3 år vid makten.

Inbromsningen har skett genom ekonomisk ansvarsfull politik och att ompröva investeringar och genom att skjuta på ett antal större investeringar.
Borttag av investeringar i landsbygdsinvesteringar för utbyggnad av kommunalt avlopp har sparat ett antal miljoner. Likaså framskjutning av ombyggnad av reningsverk och överföringsledning till Laholm.
Bantning av det äventyrliga Åstadprojektet vid Båstads nya station. Här togs den lyxiga Boulevarden bort och genom fantastisk fördelaktiga och skickliga förhandlingar av vår exploateringsingengör har vi exempelvis fått ner kostnaden för undergången till östra plattformen från 42 miljoner till 4,6 miljoner genom stadsbidrag och bidrag från Skånetrafiken.

Detta är ett axplock av goda affärer och konsekvent politik för att minska vår låneskuld och därmed undvika dyra räntor i framtiden som kan minska reformutrymmet. Idag betalar vi ca 0,5% ränta på vår skuld på 325 miljoner dvs ca 1,5 miljoner per år. Låt oss säga att räntan stiger till 4% och med en låneskuld på 600 miljoner så blir räntan 24 miljoner.

Exempel på lyckade förändringar i driften är Bjärepartiets stoppade ombyggnad av JV 9 i Grevie som skulle byggas om för 13 miljoner till kontor för vård-omsorg. Istället köpte vi trafikverkets kontor för 3 miljoner. Här sparades ca 1 miljon i driftskostnader årligen. Uppsägning av externa hyreskontrakt har gett besparingar på ytterligare en miljon per år.
Avslutning av en exklusiv chefsutbildning har gett besparing med ca 1,5 miljon/år framöver. Avslutning av verksamhetsområde samhällsskydd gav besparing ca 1,5 miljon per år.

Övriga besparingar i administrationen åren 2015-2017 ca 2 miljoner på årsbasis.


BO WENDT
Kommunalråd, Bjärepartiet