Båstads kommun når, som enda kommun i Skåne län, topp tio i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun.

För 18:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I Skåne län toppas listan i år av Båstad (5), Svedala (30) och Vellinge (33). I hela landet är Torsby etta.
– Vi vill att skolan ska vara kommunens absolut viktigaste prioritering. Att våra arbetsgivare satsar på oss lärare skapar förutsättningar för att varje elev ska få möjlighet att undervisas av behöriga lärare med bra arbetsmiljö. Vi vet att en kommun med en bra skola där elever och lärare trivs är en kommun som många vill bo i, säger Karin Höjman, ordförande Lärarförbundet Båstad.

Båstad är alltså den högst rankade kommunen i länet. Till kommunens styrkor hör andel barn i förskolan och resurstilldelningen.
– Jag tror att siffrorna beror på två anledningar – vi har yrkesskicklig personal och vi tror på barnen och deras förmåga, säger Inga-Britt Henriksson, skolchef i Båstads kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) instämmer och menar att en avgörande anledning till kommunens topplacering är den rådande lärarkompetensen.
– Vi har hög lärarkompetens och målmedveten personal. Detta ger oss energi för framtiden.

Ny rankning
Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar de på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. En stor nyhet med årets rankning är att den från och med i år baseras på ett indexbaserat underlag. Detta innebär att varje kommun får en rankningsplacering men också ett individuellt indextal.

Indextalet gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egen utveckling över tid oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig. Det gör också att rankningen inte längre är jämförbar med tidigare års rankningar.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON