Båstads kommun har nu fall av bekräftad smitta av covid-19 hos vård- och omsorgstagare och personal på ett äldreboende i kommunen. Det konstaterades att en personal på ett äldreboende testats positiv för covid-19.

Personen gick hem från sitt arbete då hen började uppvisade ett symptom. Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka. När provsvaret visade sig vara positivt började man genast att smittspåra personens kontakter och rörelsemönster 24 timmar bakåt.

Avdelningen sattes samtidigt i karantän och ombesörjs i nuläget endast av särskild personal. Senare testades övriga ur personalstyrkan samt alla vård- och omsorgstagare på avdelningen. Resultatet visade att tre vård- och omsorgstagare och ytterligare en ur personalstyrkan var smittade.
– Tyvärr kan vi konstatera att vi i Båstads kommun nu har bekräftat fall av smitta hos både vård- och omsorgstagare samt personal på en avdelning på Skogsliden, säger vård- och omsorgschef Christin Johansson.

Båstads kommun arbetar aktivt för att undvika att få in smitta i verksamheterna inom vård och omsorg och för att trygga arbetsmiljön för de anställda.

TEXT: PETER JAKOBSSON