Bjärepartiet satsar på trygghetsfrågor och folkhälsa!

737

Många kommuner diskuterar hur man ska satsa på trygghetsfrågorna och folkhälsa.

Välbefinnanderådet med polis, politiker och tjänstemän möttes några gånger per år. Naturligtvis var det värdefullt att möta kommunpolisen Axel Johansson. Men välbefinnanderådet hade inga befogenheter och blev en tandlös organisation. Axel Johansson önskade att samarbeta närmare kommunstyrelsen och därför flyttades trygghetsfrågorna till kommunstyrelsen.

Polisen träffar kommunstyrelsen minst två gången per år och polisen talar med kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt flera gånger per månad. De har tätare kontakt än i tidigare organisation.

Vårt kommunalråd Bo Wendt har tillsammans med polisen ordnat ett uppskattat möte i kommunhuset med information om DNA-märkning. Cirka 1500 hushåll har skaffat DNA-kit. Initiativet uppskattades av Swedbank och av Sparbanksstiftelsen Gripen vilka nu stöttar projektet! De har haft 10 möten!

Folkhälsoarbetet drivs på central nivå av Folkhälsomyndigheten och på regional nivå av Region Skåne. På kommunal nivå bedriver Barn och skola drogförebyggande arbete. Vård och omsorg arbetar bland annat med förbättrad kost och fysisk aktivitet för äldre. Målet är att erbjuda fysisk aktivitet varje dag på kommunens särskilda boende.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att ett Välbefinnanderåd ökar tryggheten eller förbättrar folkhälsan. I en liten kommun som Båstad kan våra verksamhetsområden samarbeta i folkhälsofrågor och engagera lärare och vårdpersonal med flera nära kommuninvånarna. Vi är emot ökad byråkrati och dubbelarbete. Därför lade vi ned Välbefinnanderådet.


MARIANNE ERIKSSON-MJÖBERG
Medlem i Bjärepartiet
Ledamot av kommunfullmäktige
Ledamot av Vård-och Omsorgsnämnden
Fd ordförande i Välbefinnanderådet