Bjärepartiet vill stoppa dyra kommunala avloppsanslutningar för fritidshus

1033

På senaste mötet med kommunstyrelsen lyckades Bjärepartiet med nöd och näppe få majoritet för att överklaga länsstyrelsen beslut om krav på utbyggnad av avlopp för nio fritidshus i norra Öllövstrand. För mig är det obegripligt att centern, liberaler och moderater reserverar sig och ställer sig bakom länsstyrelsens beslut om att kräva utbyggnad.

Bakgrund är att de nio fritidshusen har egna anläggningar och ligger nära vårt kommunala avlopp. Av de nio husen har tre sluten tank, en torrklosett och de andra infiltrationer med ett avstånd av mer än 200 meter från havet. 2015 var en anslutning kostnadsberäknad till 3,1 miljoner kronor och stoppades omedelbart av Bjärepartiet när vi kom till makten.

Det är VA-abonnenterna i Båstads kommun som får betala dessa 3,1 miljoner minus ca en miljon i förväntade anslutningsavgifter. Vi står inför stora VA-investeringar i framtiden och har ej råd med lyxen att erbjuda fritidshusägare som ej utgör någon miljöbelastning för havsmiljön kommunal anslutning. Fastigheterna används sparsamt, vissa ägare övernattar ej i husen.

Länsstyrelsen skriver att egna brunnar karakteriserar området vilket är fel då det finns en vattenförening med vatten från en borrad brunn utanför området. Skyddsavståndet för hög skyddsnivå har ändrats från 300 till 50 meter från havet vilket är samma som Laholms kommun har och som länsstyrelsen ej uppmärksammat.
Tyvärr biter inte detta på C, L och M. Jag hade i alla fall hoppats på centern som har många praktiska jordbrukare i sitt parti och har uppvaktat dem flera gånger men icke!
Kan inte förstå att vi skall subventionera dessa fritidshusägare som ej betalar skatt i Båstad med ca 300 000 kronor per fastighet! Miljöbelastningen med grävning, sprängning och framställning av alla plast- och cementrör är det ingen som räknar?

Som jag tidigare anfört har vi ett stort kommunalt ledningsnät som byggdes ut på 70-talet med en del landsbygd ansluten till kommunalt VA med höggradig rening. Båstad med 15000 invånare har lika långt ledningsnät som Landskrona med 40000 invånare. Varför göra det längre i onödan?

Beträffande de enskilda avloppen så krävs mer realism och nytänkande. Våra avlopp är inget hot mot havsmiljön som felaktigt påpekas då vi inte har några direkt utsläpp.

Havsmyndigheten väntas komma med nya nationella regler på området. Dessa har saknats och kommunerna har tolkat anvisningarna olika. Börja med de 150 000 avlopp i Sverige som har direkt utsläpp!

Bjärepartiet motsatte sig tidigare tillsynsavgift på 3100 kr och jämförde med bilbesiktning och sotarens taxa. Efter valet med möjlighet att förändra har vi sänkt avgiften till 1240 kr.

Myndighetsnämnden har efter förslag från Bjärepartiet 14 april 2016 ändrat reglerna så att fastighetsägare som är äldre än 75 år slipper ändra avloppen, det får nästa ägare åtgärda.

Efter förslag från Bjärepartiet beslutade myndighetsnämnden 19 januari 2017 att minska skyddsavståndet (sk hög skyddsnivå) till bäckar och hav till 50 meter på samma linje som Laholm. Vi har tidigare haft 300 meter till hav. Det innebär kraftigt minskade kostnader för våra kommuninvånare där många nu slipper fosforrening.


BO WENDT
Kommunalråd BP