Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Båstads kommun beslutat att ställa in vårens Borgmästarkaffe den 18 april. Detta med hänsyn till varandra och för att minska eventuell smittspridning.

På det första borgmästarkaffet som hölls i oktober förra året kom många nyinflyttade som fick information om kommunen de flyttat till. Tanken var att detta skulle arrangeras två gånger om året.

Kommunen följer utvecklingen av pandemin och hoppas att kunna bjuda in till ett nytt Borgmästarkaffe längre fram.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON