BP bryter löften och glömmer bort barnen på västra Bjäre

3816

F-6 skolorna i kommunen uppfyller inte de kravs som ställs av såväl Skolverket som Arbetsmiljöverket. Skolorna brister i fundamentala delar såsom ventilation, belysning och värme. Det finns även bister i den digitala lärmiljön och det saknas lokaler för barn och elever i behov av särskilt stöd och enskild undervisning. I Båstad-Hemmeslöv och Förslöv läggs det nu 100-tals miljoner för att skapa moderna och ändamålsenliga skollokaler till våra yngsta barn och på Kommunfullmäktige i februari beslutades det att även Västra Karups skola skulle byggas om för att uppfylla kraven som ställs i Läroplanen och av Arbetsmiljöverket. En renovering som av kommunens experter uppskattas kosta 45 miljoner kronor.

Men, i Bjärepartiets budgetförslag för 2019-2023 planerar man lägga endast 5 miljoner på renovering av Västra Karups skola, således en tiondel av den investering som behövs och som de själva tillsammans med Centern och Sverigedemokraterna lovat genom deras beslut i Kommunfullmäktige i februari.
Troligtvis kommer en stor del av de 5 miljonerna gå till hyra av baracker och kvarvarande pengar kommer inte ens räcka till att åtgärda den dokumenterat bristfälliga ventilationen.

Lika illa är utfallet för Sandlyckeskolan i Torekov som föreslås få ännu mindre pengar till renovering, enbart 2 miljoner över 5 (!) år.

Istället för att värna om alla byarna i kommunen vill Bjärepartiet investera runt 200 miljoner kronor för att det ska finnas tre F-6 skolor på den södra sidan och över 240 miljoner på två F-6 skolor på norra sidan men endast 7 miljoner kronor på skolorna på västra Bjäre.

Vi kan inte annat än tolka detta som att Bjärepartiet har en plan att på sikt lägga ner Västra Karups skola och Sandlyckeskolan men saknar modet att säga detta rakt ut.

Västra Karups byaråd