Bra mobil- täckning är en förutsättning i framtiden

Framtiden kommer att bli än mer uppkopplad än vi är idag.

387

Nya tjänster kommer hela tiden. Förutom att ringa, surfa och streama video så finns det, och kommer, många smarta tjänster som använder sig av mobil kommunikation. Det handlar om villalarm som kommunicerar med larmcentral, nätdoktor som avlastar sjukhusen och vårdcentralerna genom att kommunicera via nätet. Det är olyckslarm som unga och äldre kan ha på armen i fall något händer. Bilar kommunicerar själva direkt till SOS om den krockar, något som är standard på alla bilar som säljs i EU från 2018. När självkörande bilar ska göra entré på våra vägar kommer de att kommunicera stora mängder data med centraler. Antalet prylar som kommer vara uppkopplade i framtiden kommer vara många. Allt detta ska rymmas i mobilnäten som finns. Det är en trygghet och en förutsättning att bra mobiltäckning finns i framtiden.

Inom en inte allt för lång tid kommer den nya standarden 5G att lanseras. Med kapaciteten som den besitter kommer användningsområdena att vara stora och många. En förutsättning för att få tillgång till mobilkommunikation är att det finns infrastruktur för den. Det vill säga master med utrustning.

I veckans nummer skriver vi om den långdragna processen som pågår kring en önskad byggnation av ett teletorn mitt i Hemmeslöv. En process som nu är i Sveriges högsta instans Högsta domstolen.

Fler master i tätbebyggt område är nog något som vi får börja vänja oss vid. Att ha bra mobiltäckning kommer i framtiden vara en konkurrensfördel för en bygd. Ska man kunna leva efter kommunens slogan ”Ett bättre sätt att leva” är mobiltäckning något som krävs. Både nu och i framtiden.


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU