Bra skola är framtiden för våra barn

555

Alla våra elever i Båstads kommun förtjänar en bra skola oavsett på vilken sida på åsen de bor. Det viktiga är ett tankesätt med fullt fokus på innehållet i skolan.

Vi moderater välkomnade möjligheten att ha två skolor på södra sidan. Vi vill ha ett strakt fokus på det pedagogiska innehållet för att stärka förutsättningarna att lyckas med varje elevs utveckling. Vi vill använda våra resurser på ett klokt sätt, det innebär satsningar på innehållet i skolan det vill säga klara framtida rekrytering av lärare, ge möjlighet till samlad elevhälsa och specialpedagogiska resurser för våra elever. Det är även viktigt att våra lärare skall kunna undervisa i sina ämnen och jobba tillsammans. Tyvärr blev det inte så! Det av Bjärepartiet nu fattade beslutet kommer att kosta mycket pengar framöver både i drift och investeringar och som vi ser det inte till det vi önskade genomföra.
Skolans huvudsakliga uppgift handlar om att förmedla kunskap och ge våra barn en bra start i livet. Skolan ska förbereda eleverna för ett yrkesverksamt liv som idag kräver att man klarar snabba och komplexa förändringar. Varje barn och elev är unik och för att klara uppdraget att lära för framtiden behövs ett bra ledarskap på alla nivåer, kompetenta lärare med rätt kompetens utifrån sitt uppdrag. Vi måste ha fokus på kvalitetsarbete och uppföljningar med återkopplingar, en tydlighet där det råder samsyn kring inriktning och redovisning.

Vi har arbetat för matematik och naturvetenskap i för- och grundskolorna och fått det bekräftat i kommunfullmäktige. Det gläder oss. Nästa kraftsamling är språk, som tyska och franska där Sverige ligger efter övriga Europa i kunskap.

Det är dags att ge våra elever rätt förutsättningar för framtiden. Vi har höga förväntningar på ett bra ledarskap och stärkta lärare och pedagoger. Vi vill i moderaterna säkerställa att varje elev får de rätta förutsättningarna att klara sin skolgång och därmed bidra till vår kommuns positiva framtid.

Med fokus på bra innehåll som stöds av en ändamålsenlig skolstruktur är jag övertygad om att dagens sjuåringar i Båstads kommun går en ljus framtid till mötes.


JOHAN OLSSON SWANSTEIN
Gruppledare, Moderaterna