Hem Insändare

Insändare

Har du något viktigt du vill belysa skicka då in en insändare till peter@bjareliv.se

Vi behöver en tydlig skolpolitik för framtiden!

”Den som försummar studier som ung förlorar det förflutna och är död för framtiden” Orden är Euripides, en grekisk dramatiker som levde 400 f.Kr. Det är flera tusen år sedan orden yttrades – ändå har de behållit sin giltighet fram...

Går de totala omsvängningarna att lita på?

Det är både med glädje och överraskning vi läser Moderaternas annons och utspel inom äldreomsorgen. Här lovas i stort sett allt inom området och en del är Bjärepartiets förslag. Hur skall man kunna lita på detta med tanke på att...

Skärpning BP!

Under de senaste åren har vi vant oss vid hur nationella representanter från framförallt partier på högerflygeln om och om kommit att göra bort sig i sig på sociala medier. Samtidigt har vi sett hur USA:s president om och...

FÖRTYDLIGANDE – Haga Park i kommunens ägo gynnar skattebetalarna

Liberalerna stödjer byggandet av äldreboendet Haga Park i Förslöv. Det vi vänder oss emot är det ofördelaktiga avtalsförslag som kommunen ingår med Båstadhem. Vi Liberaler har tidigare ansett att det är ekonomiskt likvärdigt om Båstadhem äger äldreboendena i vår...

RELIK – Svar till Bo W Vattenfrågan är en framtidsfråga.

Detta är en replik på insändaren: REPLIK – Vattenfrågan är en framtidsfråga Mycket intressant att läsa Bo Wendts svar på min insändare ”Vattenfrågan är en framtidsfråga”. Du påstår att det blev fel, denna gång! Vad blev fel undrar jag då? Vid...

REPLIK – Ålderspuckelns behov är ett rikstäckande problem, men vi ligger i framkant.

Detta är en replik på insändaren: Långsiktig vision vs populistisk kortsiktighet ...

Sanningen om beslutsprocessen kring Haga Park

Så här har det gått till vilket vän av ordningen kan ta del av i offentliga handlingar. 1. Vårt eget till 100% helägda bolag har alltid ägt våra äldreboende och efter uppdrag från kommunfullmäktige byggt äldreboende för kommunens räkning. 2. Thomas...

Mordförsök eller inte?

Vi är tre glada motionärer som fredagen den 27 juli tar oss an motionsloppet ”Bjärerundan”. Ett lopp på cykel som är fint arrangerat av Laholmscyklisten CK. Vi är långt ifrån eliten utan snarare glada motionärer som i ett lugnt...

REPLIK – Vattenfrågan är en framtidsfråga

Johan Olsson Swanstein (M) skriver att det tog lång tid att få med mig på Sydvatten. Det är både rätt och fel. Jag, och Bjärepartiet, har fram till 2015 varit för vattenförsörjning via eget grundvatten. Dels för att det håller bättre...

Vattenfrågan är en framtidsfråga!

Skåne är ett landskap i Sverige som generellt har ont om dricksvatten. Det var därför som skånska kommuner gick ihop och skapade Sydvatten AB och byggde en tunnel från den småländska sjön Bolmen för att ge skåningar bra och...

Långsiktig vision vs populistisk kortsiktighet

Långsiktighet i beslutsfattandet i kommunen är en nödvändighet. Tyvärr verkar detta saknas i det nuvarande styret med Bjärepartiet som med god hjälp av Sverigedemokraterna på ett populistiskt och idéfattigt sätt för en dag till dag politik. Kommunalrådet beskriver sig...

REPLIK – Vi river upp beslutet vid majoritet

Replik till Kerstin Gustafsson och Christer de la Motte 27 maj. Ni höjer vår integrationsavdelning till skyarna trots att den är ett exempel på ett arbete och utveckling som saknar politisk styrning och mest utformats på tjänstemannanivå. Man har haft en...

Allas lika värde

Nåddes för en tid sen av en dyster nyhet. Min skolkamrat och bäste vän i ungdomsåren hade gått bort. 83 år fyllda. Normalt kanske en ålder som många av oss inte får uppleva. Det som gjorde mej så bedrövad...

Att vända kappan efter vinden

Socialdemokraterna i Båstad har sedan 2014-2015 haft ett valtekniskt samarbete med Bjärepartiet. Detta samarbete har gett socialdemokraterna alla viceposter i nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Alltså ett rejält inflytande och en rejäl ersättning. Numera har kappan vänts av socialdemokraterna i Båstad. Varför...

Integration – 2015 eller 2018..

På riksnivå har vi sett en åsiktskorridor som bland de flesta politiker och journalister varit smal, kulturrelativistisk och politiskt korrekt. I takt med att integrationen fallerar kan vi se att korridoren vidgas och idag erkänns naivism. I vår kommun hör...

BP bryter löften och glömmer bort barnen på västra Bjäre

F-6 skolorna i kommunen uppfyller inte de kravs som ställs av såväl Skolverket som Arbetsmiljöverket. Skolorna brister i fundamentala delar såsom ventilation, belysning och värme. Det finns även bister i den digitala lärmiljön och det saknas lokaler för barn...

S, M, L och C skadar Båstads kommun

Den i Båstads kommun nya alliansen, S, M, L och C, även kallad oppositionen, har avsatt kommunchefen; men någon anledning till varför vägrar de att ange. Det enda partierna hänvisar till är en arbetsmiljöenkät och en uppfattning om dålig...

Kommentarer till Ingela Stefanssons (S), Kerstin Gustafssons och Christer de la Mottes (M) svar...

Den politiska oppositionen (nu samarbetande M, C, L och S) har gemensamt beslutat att 12,1 milj kronor skall anvisas för att få nyanlända i arbete och/eller utbildning. Förresten, smaka på uttrycket ”få i arbete”. (http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2017/11/2017-12-06-Kallelse.pdf) ärende 4. Beslut: http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-06.pdf...

REPLIK – Återvinningscentral i Båstads kommun

Detta är en replik på insändaren: Återvinningscentral i Båstads kommun! Ingela Stefansson skriver att (S) begärt en tidsplan för hur beslutsgången ser ut för ny återvinningscentral (ÅVC). S har inte bara gjort detta utan de har senaste året krampaktigt hållit kvar...

Återvinningscentral i Båstads kommun!

I NSR- protokoll kan man läsa att det inte kommer att finnas någon Återvinningscentral i Båstads kommun från 1 april 2019. Samt att från sommaren 2018 kan nuvarande återvinningscentral i Svenstad inte ta emot vissa fraktioner. (S) har begärt en tidsplan...