Hem Insändare

Insändare

Har du något viktigt du vill belysa skicka då in en insändare till peter@bjareliv.se

REPLIK – Nu får det vara nog!

Detta är en replik på insändaren: Nu får det vara nog! Tycker du att allt som nu händer i vår kommun var fel att informera åhörarna om enligt följande? Äldreboende vid Ängahällan för 48 boende är ute på anbud och sätts...

Ordning och reda men på rätt sätt!

Som politiker är det mycket viktigt att se till att skattepengarna används på ett effektivt och rättvist sätt. Socialdemokraterna har lagt en motion om intern representation som vi fick bifall för. Detta för att det skall finnas tydliga regler...

SLUTREPLIK – En tanke, en värdegrund i kommunhuset

Detta är slutrepliken till svaren på en insändare. Läs insändaren: En tanke, en värdegrund i kommunhuset Läs replik från Uno Johansson: REPLIK - En tanke, en värdegrund i kommunhuset Vilken överdrift Här finns inga belägg för att det är många som slutar. Hos...

REPLIK – En tanke, en värdegrund i kommunhuset

Detta är en replik på insändaren: En tanke, en värdegrund i kommunhuset Man värnar inte kommuninvånarnas bästa genom att behöva rekrytera nya chefer stup i ett. Det kostar tid och inte minst pengar och ger sämre service för kommuninvånarna även...

Vart är vi på väg?

Varje år ökar bensin/dieselskatten med 2 % plus inflationen. I år ca 30 öre för en liter bensin och ca 26 öre för dieseln, förutom att det blir moms på skatten då blir summorna ännu högre. Beslutet om indexregleringen togs...

Nu får det vara nog!

Att det finns lögner, förbannande lögner och statistik är ett bevingat uttryck som de flesta känner till, jag skulle vilja säga att det finns lögner, förbannande lögner och Bo Wendt. Självklart kan vi alla ha sviktande minne emellanåt, men att...

REPLIK – Svar till ”Vad händer i kommunhuset?”

Detta är en replik på insändare: VAD ÄR DET SOM HÄNDER I KOMMUNHUSET? Efter det att 3 chefer slutat på kort tid visar sig ett arbetsmiljöproblem av helt annan art än det oppositionen försöker få fram som kritik mot oss...

REPLIK – Detta gör vi i Västra Karup. Här kommer ett svar!

Detta är en replik på insändare: Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar! Beträffande Klockarbyn har jag bett våra tjänstemän att undersöka ett köp av Bjärekrafts lokaler i samband med Bjärekrafts flytt till Förslöv. Här har...

Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar!

I tre år har en av Klockarebyns förskoleavdelningar på grund av platsbrist huserat i baracker. Det står idag så många barn i kö för en förskoleplats i Västra Karup att runt ett tiotal barn har nekats plats. Klockarebyn har...

Vem skall i dagsläget utföra dessa utredningar?

Som ledamöter i utbildningsnämnden tog vi den 24 januari del av nyheten att vår skolchef Sara Damber hade bestämt sig för att lämna sitt uppdrag. Det känns fruktansvärt tråkigt och är en förlust för Båstads kommun. Sara har sedan...

En tanke, en värdegrund i kommunhuset

Ja, det är sannerligen inte lätt att vara företrädare för ett lokalparti vars främsta uppdrag är att värna om Båstads kommuninvånares bästa och inte att vare sig rädda världen, studera värdegrunden, allas lika värde eller alla upptänkliga ”utmaningar”. Vi får...

SLUTREPLIK – Vår personal förtjänar bättre

Detta är slutrepliken till svaren på en insändare. Läs insändaren: Vår skolchef lyfte upp barnperspektivet för att nå framgång i skolresultaten Läs replik från Bo Wendt och Inge Henriksson: Svar till TA och vår skolchef lyfte upp barnperspektivet Det jag tog upp...

REPLIK – Svar till TA och vår skolchef lyfte upp barnperspektivet

Detta är en replik på insändare: Vår skolchef lyfte upp barnperspektivet för att nå framgång i skolresultaten Han angriper givetvis Bjärepartiet för i stort sett allt från löner till skolbyggnader. Glömmer helt att det är han och moderater som styrt...

VAD ÄR DET SOM HÄNDER I KOMMUNHUSET?

Toppchefer slutar på löpande band i Båstads kommun. Samtliga chefer som tillhör kommunens högsta ledning har slutat förutom en. Under 2017 har kommunchef, ekonomichef, HR-chef och samhällsbyggnadschef sagt upp sig och i år vår nya skolchef och vår näringslivsstrateg. Detta är...

Vår skolchef lyfte upp barnperspektivet för att nå framgång i skolresultaten

Skolan står idag inför många utmaningar, ny läroplan med nya krav, ett snabbt förändrande samhälle med nya förväntningar på utbildning och skola. Det råder stor lärarbrist i hela landet. Digitala plattformar som låter utsatthet och kränkningar fortsätta under hela...

En tanke

Kanske måste vi föräldrar som bryr oss om hur våra barn mår i och upplever skolan, gå ihop och agera gemensamt. Båstads politiker och tjänstemän har kamperat ihop de sista 20–30 åren och format det klimatet som finns i...

MALENS FÖRSKOLA!

Malens förskola bedrivs vanligtvis i en idyllisk och mysig miljö. Detta är både bra för personalens och barnens utveckling inom ramen för det pedagogiska innehållet. Barn mellan 2-6 år i Sverige har enligt läroplan rätt till en likvärdig och...

SLUTREPLIK – ETT TRYGGARE OCH MEDMÄNSKLIGARE BJÄRE!

Detta är slutrepliken till svaret på en insändare. Läs insändaren: GOD JUL TILL ER ALLA! Läs replik från Bo Wendt & Hans Grönkvist: Förtydligande av vad vi menade Det känns bra att Bo Wendt och Hans Grönkvist önskar alla splittrade familjer en...

REPLIK – Förtydligande av vad vi menade

Detta är en replik på insändare: GOD JUL TILL ER ALLA! Thomas Andersson med flera skriver det var en julhälsning 3/12 från Hans och mig med budskapet -Det är stor risk att splittrade familjer återförenas. Här rycker han ut en...

GOD JUL TILL ER ALLA!

Julen är för många en familjehögtid. Att vara tillsammans med familjen och fira jul är något många gör eller önskar få göra. De som flytt för sina liv har nästan undantagslöst fått splittrade familjer. Att leva i fjärran land,...