Hem Insändare

Insändare

Har du något viktigt du vill belysa skicka då in en insändare till peter@bjareliv.se

REPLIK – Öppet brev till Kommunstyrelsen i Båstad

Detta är en replik på insändaren: Öppet brev till Kommunstyrelsen i Båstad Att förvalta skattebetalarnas pengar Något road läste jag Jan Trolles öppna brev av den 22 april -18, till kommunstyrelsen i Båstad i Bjäre.nu. Jag kan meddela dig herr Trolle...

Är det viktigt med en representant från Båstad i riksdagen?

Som nuvarande riksdagsledamot är det en fråga jag funderar mycket på. För jag representerar ju invånarna i kommunen, liksom invånarna i de övriga tolv kommunerna i valkretsen. Då är det viktigt att jag fångar upp vilka frågor som påverkar...

Öppet brev till Kommunstyrelsen i Båstad

Bor jag i Grönköping? Min fråga är berättigad efter att ha läst tidningsartiklar och kommunstyrelsens protokoll från 4 april, där Båstads Kommun med synnerligen kort varsel ”avskedar” sin nyligen anställda kommundirektör Kristina Geiger. Den 21 september 2017...

Två märkliga kommunala beslut i Båstad Kommun

Kommunfullmäktige antog vid sitt Marsmöte att 12,1 miljoner kronor ska användas för att projektanställa 8 personer i 3 år för ensamkommande barn och nyanlända - utöver all hjälp de nu får genom kommunens alltför stora integrationsavdelning. En ledamot...

Oppositionen avskedar kommundirektören Kristina Geiger

Kommundirektören Kristina Geiger hade/har Bjärepartiets fulla förtroende. Det saknas konkreta anklagelsepunkter som underlag att säga upp henne. Vi uppfattar den politiska oppositionens anklagelser som politiskt motiverade för att undergräva det styrande Bjärepartiets förtroende inför kommande kommunalval. Kristina Geiger kom till...

Skolorganisationen i Båstad kommun

Skolorganisationen i Båstad kommun har enligt vår mening dryftats under en alldeles för lång tid. Det har vänts och vridits, stötts och blötts och olika argument för och emot en ny skola i Grevie har framförts och förkastats. Pajkastningen...

Arbetsgivaren ska kunna avskeda den som sexuellt trakasserar

I år kom internationella kvinnodagen att fokusera på de vittnesmål som strömmade in under hösten, märkta med #metoo. Ingen bransch är skonad och regel- och attitydförändringar måste till i näringslivet, på skolor, i föreningslivet och i maktens korridorer. Centerkvinnorna...

SLUTREPLIK – Satsning på skola, vård och omsorg – angelägen prioritering!

Detta är slutrepliken till svaren på en insändare. Läs insändaren: Satsning på skola, vård och omsorg - angelägen prioritering! Läs replik från Bo Wendt och Inge Henriksson: REPLIK - Satsning på skola, vård och omsorg - angelägen prioritering! Bjärepartiet verkar vara överraskade...

SLUTREPLIK – Värdegrund – trams?

Detta är slutrepliken till svaren på en insändare. Läs insändaren: Värdegrund – trams? Läs replik från Bo Wendt och Inge Henriksson: REPLIK - Värdegrund – trams? Läs replik från Csaba Illyes: REPLIK Csaba Illyes - Värdegrund – trams? Slutreplik till Bo Wendt och...

REPLIK Csaba Illyes – Värdegrund – trams?

Detta är en replik på insändaren: Värdegrund – trams? S i Båstad och värdegrunden Det är närmast med sorg i hjärtat jag läser S-politikern Anne Kjellbergs insändare den 11/3 -18 i Bjäre NU. Om jag ska göra en välvillig tolkning av...

REPLIK – Värdegrund – trams?

Detta är en replik på insändaren: Värdegrund – trams? Anne Kjellberg skriver att det inte är konstigt att Båstad anställt en HR chef som tycker värdegrund är trams och antyder att Bjärepartiet anställt. Bjärepartiet följer vårt personalpolitiska program och beträffande anställningar...

Bra skola är framtiden för våra barn

Alla våra elever i Båstads kommun förtjänar en bra skola oavsett på vilken sida på åsen de bor. Det viktiga är ett tankesätt med fullt fokus på innehållet i skolan. Vi moderater välkomnade möjligheten att ha två skolor på södra...

SLUTREPLIK – Ordning och reda men på rätt sätt!

Detta är slutrepliken till svaret på en insändare. Läs insändaren: Ordning och reda men på rätt sätt! Läs replik från Bo Wendt: REPLIK - Ordning och reda men på rätt sätt! Bjärepartiet ska säkerställa en bra arbetsmiljö och ansvarar för att Båstads...

Värdegrund – trams?

Det är inte konstigt att Båstads kommun anställt en personalchef som tycker värdegrunder är trams. Denna åsikt delar han med det styrande partiet, BP, som vid ett flertal tillfällen uttalat sitt förakt för detta ord. Alla människor har värderingar....

Bra gjort är bättre än bra sagt

Att blicka framåt? När blickar Bjärepartiet framåt? Vad vill det styrande partiet med Bjäre? Just nu firas Ludvig Nobel och hans gärning. Tänk om det styrande partiet skulle ägna sig åt att läsa om vad Ludvig Nobel, hans söner,...

REPLIK – Satsning på skola, vård och omsorg – angelägen prioritering!

Detta är en replik på insändaren: Satsning på skola, vård och omsorg - angelägen prioritering! Lika behandling och planering av förskoleplatser. Thomas Andersson (L) och Ingela Stefansson (S) skriver att de efterlyst god planering av förskoleplatser för våra minsta barn. Enligt förvaltningens...

Bjärepartiet satsar på trygghetsfrågor och folkhälsa!

Många kommuner diskuterar hur man ska satsa på trygghetsfrågorna och folkhälsa. Välbefinnanderådet med polis, politiker och tjänstemän möttes några gånger per år. Naturligtvis var det värdefullt att möta kommunpolisen Axel Johansson. Men välbefinnanderådet hade inga befogenheter och blev en...

Satsning på skola, vård och omsorg – angelägen prioritering!

I debatten den senaste tiden har fokus varit på att behandla alla lika i vår kommun. Att behandla alla lika är något som är självklart och står inskrivet i lagen så det känns märkligt att behöva ta upp detta....

REPLIK – Ordning och reda men på rätt sätt!

Detta är en replik på insändaren: Ordning och reda men på rätt sätt! Ingelas utspel och kritik förvånar oss. Ingela och vi har varit överens om dåliga beslutsunderlag, osolidarisk beteende och ej verkställande av fattade beslut. Stickprov visar att 10 av...

SLUTREPLIK – Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar!

Detta är slutrepliken till svaret på en insändare. Läs insändaren: Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar! Läs replik från Bo Wendt: REPLIK - Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar! Situationen för förskolan...