Hem Insändare

Insändare

Har du något viktigt du vill belysa skicka då in en insändare till peter@bjareliv.se

Arbetsgivaren ska kunna avskeda den som sexuellt trakasserar

I år kom internationella kvinnodagen att fokusera på de vittnesmål som strömmade in under hösten, märkta med #metoo. Ingen bransch är skonad och regel- och attitydförändringar måste till i näringslivet, på skolor, i föreningslivet och i maktens korridorer. Centerkvinnorna...

SLUTREPLIK – Satsning på skola, vård och omsorg – angelägen prioritering!

Detta är slutrepliken till svaren på en insändare. Läs insändaren: Satsning på skola, vård och omsorg - angelägen prioritering! Läs replik från Bo Wendt och Inge Henriksson: REPLIK - Satsning på skola, vård och omsorg - angelägen prioritering! Bjärepartiet verkar vara överraskade...

SLUTREPLIK – Värdegrund – trams?

Detta är slutrepliken till svaren på en insändare. Läs insändaren: Värdegrund – trams? Läs replik från Bo Wendt och Inge Henriksson: REPLIK - Värdegrund – trams? Läs replik från Csaba Illyes: REPLIK Csaba Illyes - Värdegrund – trams? Slutreplik till Bo Wendt och...

REPLIK Csaba Illyes – Värdegrund – trams?

Detta är en replik på insändaren: Värdegrund – trams? S i Båstad och värdegrunden Det är närmast med sorg i hjärtat jag läser S-politikern Anne Kjellbergs insändare den 11/3 -18 i Bjäre NU. Om jag ska göra en välvillig tolkning av...

REPLIK – Värdegrund – trams?

Detta är en replik på insändaren: Värdegrund – trams? Anne Kjellberg skriver att det inte är konstigt att Båstad anställt en HR chef som tycker värdegrund är trams och antyder att Bjärepartiet anställt. Bjärepartiet följer vårt personalpolitiska program och beträffande anställningar...

Bra skola är framtiden för våra barn

Alla våra elever i Båstads kommun förtjänar en bra skola oavsett på vilken sida på åsen de bor. Det viktiga är ett tankesätt med fullt fokus på innehållet i skolan. Vi moderater välkomnade möjligheten att ha två skolor på södra...

SLUTREPLIK – Ordning och reda men på rätt sätt!

Detta är slutrepliken till svaret på en insändare. Läs insändaren: Ordning och reda men på rätt sätt! Läs replik från Bo Wendt: REPLIK - Ordning och reda men på rätt sätt! Bjärepartiet ska säkerställa en bra arbetsmiljö och ansvarar för att Båstads...

Värdegrund – trams?

Det är inte konstigt att Båstads kommun anställt en personalchef som tycker värdegrunder är trams. Denna åsikt delar han med det styrande partiet, BP, som vid ett flertal tillfällen uttalat sitt förakt för detta ord. Alla människor har värderingar....

Bra gjort är bättre än bra sagt

Att blicka framåt? När blickar Bjärepartiet framåt? Vad vill det styrande partiet med Bjäre? Just nu firas Ludvig Nobel och hans gärning. Tänk om det styrande partiet skulle ägna sig åt att läsa om vad Ludvig Nobel, hans söner,...

REPLIK – Satsning på skola, vård och omsorg – angelägen prioritering!

Detta är en replik på insändaren: Satsning på skola, vård och omsorg - angelägen prioritering! Lika behandling och planering av förskoleplatser. Thomas Andersson (L) och Ingela Stefansson (S) skriver att de efterlyst god planering av förskoleplatser för våra minsta barn. Enligt förvaltningens...

Bjärepartiet satsar på trygghetsfrågor och folkhälsa!

Många kommuner diskuterar hur man ska satsa på trygghetsfrågorna och folkhälsa. Välbefinnanderådet med polis, politiker och tjänstemän möttes några gånger per år. Naturligtvis var det värdefullt att möta kommunpolisen Axel Johansson. Men välbefinnanderådet hade inga befogenheter och blev en...

Satsning på skola, vård och omsorg – angelägen prioritering!

I debatten den senaste tiden har fokus varit på att behandla alla lika i vår kommun. Att behandla alla lika är något som är självklart och står inskrivet i lagen så det känns märkligt att behöva ta upp detta....

REPLIK – Ordning och reda men på rätt sätt!

Detta är en replik på insändaren: Ordning och reda men på rätt sätt! Ingelas utspel och kritik förvånar oss. Ingela och vi har varit överens om dåliga beslutsunderlag, osolidarisk beteende och ej verkställande av fattade beslut. Stickprov visar att 10 av...

SLUTREPLIK – Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar!

Detta är slutrepliken till svaret på en insändare. Läs insändaren: Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar! Läs replik från Bo Wendt: REPLIK - Vad händer med Västra Karups förskola? Vi vill ha ett svar! Situationen för förskolan...

SLUTREPLIK – Nu får det vara nog!

Detta är slutrepliken till repliken på en insändare. Läs insändaren: Nu får det vara nog! Läs replik från Bo Wendt: REPLIK - Nu får det vara nog! Jag hade nog lite höga förhoppningar när jag skrev min insändare. Jag hade hoppats på...

REPLIK – Nu får det vara nog!

Detta är en replik på insändaren: Nu får det vara nog! Tycker du att allt som nu händer i vår kommun var fel att informera åhörarna om enligt följande? Äldreboende vid Ängahällan för 48 boende är ute på anbud och sätts...

Ordning och reda men på rätt sätt!

Som politiker är det mycket viktigt att se till att skattepengarna används på ett effektivt och rättvist sätt. Socialdemokraterna har lagt en motion om intern representation som vi fick bifall för. Detta för att det skall finnas tydliga regler...

SLUTREPLIK – En tanke, en värdegrund i kommunhuset

Detta är slutrepliken till svaren på en insändare. Läs insändaren: En tanke, en värdegrund i kommunhuset Läs replik från Uno Johansson: REPLIK - En tanke, en värdegrund i kommunhuset Vilken överdrift Här finns inga belägg för att det är många som slutar. Hos...

REPLIK – En tanke, en värdegrund i kommunhuset

Detta är en replik på insändaren: En tanke, en värdegrund i kommunhuset Man värnar inte kommuninvånarnas bästa genom att behöva rekrytera nya chefer stup i ett. Det kostar tid och inte minst pengar och ger sämre service för kommuninvånarna även...

Vart är vi på väg?

Varje år ökar bensin/dieselskatten med 2 % plus inflationen. I år ca 30 öre för en liter bensin och ca 26 öre för dieseln, förutom att det blir moms på skatten då blir summorna ännu högre. Beslutet om indexregleringen togs...