Hem Insändare

Insändare

Har du något viktigt du vill belysa skicka då in en insändare till peter@bjareliv.se

Ny budgetpost i kommunen

Förra veckan ringde en kommuninnevånare mig som läst budget 2017 sidan 29 och frågade lägger ni verkligen 57 miljoner på integration. Mitt svar var att det är riktigt men det är stasbidrag så det är ett nollsummespel hittills för...

Svar till likabehandlingsprincipen

Detta är en replik på insändare: Likabehandlingsprincipen Delar helt er uppfattning och uttryckte i kommunfullmäktige att förslaget med att åter tillåta kompisåkning passar Bjärepartiet som handen i handsken. Hoppas nu bara ingen överklagar! För en gångs skull var alla partier överens....

Likabehandlingsprincipen

I vissa delar av vår kommun finns kommunala vägar, vatten och avlopp, samt närhet till busslinjer, bibliotek, badanläggningar, skatepark och friidrottsanläggning. I andra delar av vår kommun kan man njuta av närheten till naturen, titta på gladan som flyger,...

Båstads kommuns ekonomi och skuldsättning

Inför budgetbeslut i kommunfullmäktige 22 november skulle jag vilja delge kommuninvånarna lite fakta kring vår kommuns skuldsättning med mera. I prognos för långfristiga lån i 2015-års budget ett par månader innan Bjärepatiet skulle överta styret och kommunalrådsposten pekade det på...

SLUTREPLIK – Det är hårt arbete som gäller

Detta är en slutreplik på repliken: Svar till Thomas Andersson och hans kommentarer i Bjäre nu den 22 oktober Bo Wendt verkar förneka det faktum att Båstads företagsklimat tappar i rankingplacering som det stod att läsa i Bjäre NU...

Svar till Thomas Andersson och hans kommentarer i Bjäre nu den 22 oktober.

Thomas Andersson (L) framställer sig som Messias när det gäller företagens villkor i Båstad kommun. I början av sin kommentar i Bjäre Nu den 22 oktober uttrycker han att Båstad kommun tappat i Svenskt Näringslivs ranking som underförstått klander...

Lägre skatt OCH högre skatteintäkter

Att lägre skatt kan ge högre skatteintäkter ifrågasätts ofta av socialdemokratiska politiker. Ofta i samma andetag som det hävdas att Moderaterna hellre vill sänka skatter än satsa på välfärden. Ingenting kan vara mer fel – i själva verket var...

SLUTREPLIK – Vi som kommun behöver självklart våra företag!

Detta är slutrepliken till svaret på en insändare. Läs insändaren: Båstads kommun behöver växande och expansiva företag för framtiden Läs svaret: Vem skulle försvåra för Bjäre Chips? Vi har noterat ditt genmäle….. Det som vi lyfte fram i frågan kring företagsflytt var snarare...

REPLIK – Vem skulle försvåra för Bjäre Chips?

Detta är en replik på insändare: Båstads kommun behöver växande och expansiva företag för framtiden Det är inte bra när företagen upplever att de inte får rätt förutsättningar och stöd. Det måste vara starka skäl att avvisa något företag. Vem har...

SLUTREPLIK – Tack för ditt svar Bo!

Detta är slutrepliken till svaret på en insändare. Läs insändaren: VAKNA! Båstad Kommun, vakna! Läs svaret: Vi satsar på barn och ungdomar! Det jag ville få fram är att vi behöver fler platser för spontanidrott och det gäller givetvis Förslöv och våra...

REPLIK – Vi satsar på barn och ungdomar!

Detta är en replik på insändare: VAKNA! Båstads kommun, vakna Det är viktigt att barn och ungdomar rör på sig och får rätt förutsättningar. Vi får titta på förutsättningarna för multisport på Strandängsskolan och givetvis också i Förslöv skola vilket...

VAKNA! Båstad Kommun, vakna!

Nu är det dags för våra politiker att vakna. Ser ni inte att vi blir omsprungna av var och varannan liten närliggande kommun. Eller rättare sagt hela Sverige. Vad jag menar är att de förstår vad som är viktigt...

Båstad kommun behöver växande och expansiva företag för framtiden!

Bjärechips kommer att flytta över kommungränsen och landa i Ängelholm. Vi moderater beklagar det - Båstad Kommun behöver sina företag och företagare. Det är inte bra när företagare upplever att de inte får rätt förutsättningar och stöd för att driva...

SLUTREPLIK – Orimligt dyrt!

Detta är slutrepliken till repliken på en insändare. Läs insändaren: Bjärepartiet vill stoppa dyra kommunala avloppsanslutningar för fritidshus Läs repliken: Det krävs investeringar för en hållbar framtid! Jag anser fortfarande att utbyggnad av avlopp för nio fritidshus i norra Öllövstrand är lyx...

REPLIK – Det krävs investeringar för en hållbar framtid!

Detta är en replik på insändare: Bjärepartiet vill stoppa dyra kommunala avloppsanslutningar för fritidshus Till skillnad från Bo Wendt så ser inte vi en utbyggnad av avlopp som ”lyxutbyggnad”. För att kunna säkerställa en hållbar framtida miljö för våra...

Bjärepartiet vill stoppa dyra kommunala avloppsanslutningar för fritidshus

På senaste mötet med kommunstyrelsen lyckades Bjärepartiet med nöd och näppe få majoritet för att överklaga länsstyrelsen beslut om krav på utbyggnad av avlopp för nio fritidshus i norra Öllövstrand. För mig är det obegripligt att centern, liberaler och...

Vad har hänt med den löpande vardagliga städningen?

Skolan är inte samma sak som dess byggnader, men så länge de finns, måste de fungera och underhållas för att gott lärande ska kunna ske. Eftersom både Strandängsskolan F-6 och dess idrottshall lappas och lagas, hade det varit intressant att...

Tankar kring ett otrevligt fenomen

Snart börjar en valrörelse – om den inte redan pågått en tid – som på riksplanet har förutsättningar att bli en mycket bister upplevelse, för både väljare och politiker. På det lokala planet, med andra ord också på Bjäre,...

Joursystem på våra vårdcentraler

Möjliggör för joursystem på våra vårdcentraler - Primärvården ska vara lättillgänglig för våra medborgare under dygnets alla timmar. Många gånger har vi läst om de orimliga väntetiderna för att få sjukvård på våra sjukhus när man söker akut vård. För...

Medborgarlöfte?

Det nya inom brottsförebyggande arbetet är ett Medborgarlöfte också här i Båstad precis som i många andra kommuner. Ett slags samverkan mellan polis och kommun som anses nödvändig för att tillsammans kunna verka i det brottsförebyggande arbetet. Och konkreta...