Det blir ingen belysning denna vintersäsong vid Förslövs skola

Förra hösten skickades det in ett medborgarförslag som efterlyste kompletterande belysning vid Förslövs skola. Svaret blev ungefär att det kommer bli bra, när skolombyggnaden är klar. Till dess är det alltså mycket reflexer på både barn och vuxna som...

Borgmästarkaffe lockade många

Lördagen den 5 oktober bjöd Båstads kommun på “Borgmästarkaffe” till alla nyinflyttade i Båstads kommun. Ett sextiotal personer valde att avvara en timme i det strålande höstvädret för att få lokal information. Syftet med Borgmästarkaffet är att de nyinflyttade ska...

Båstads kommun anmäler den egna verksamheten

Under fredagen gick Båstads kommun ut med informationen att man gjort en anmälan av den egna verksamheten till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Bakgrunden är signaler om missförhållanden inom enheten Barn och unga som är en del av...

Hållbarhet är en naturlig del i allt

Anders Karlsson och Louise Edvall menar själva att de egentligen bara följer magkänslan. Att tänka och arbeta hållbart sitter i ryggmärgen och i väggarna på såväl A Karlsson Bygg som Malens Snickeri. Tillsammans med kollegorna har de med sig...

Hur tänker politikerna på hållbarhet?

Hållbarheten är i högsta grad på agendan såväl nationellt som internationellt. Men hur ser det ut inom den lokala politiken? Bjäre NU kontaktade de lokala partierna för att stämma av var de egentligen står i frågan och svaren kom...

Många utmaningar för Båstads kommuns nya säkerhetschef

Sedan en dryg månad är Båstads kommuns nya säkerhetschef Christofer Thorén på plats. Framför sig har han ett digert jobb med säkerhet inom olika områden. Något han har gott om erfarenhet av sedan tidigare. Kommunledningen och polisen ser positivt...

Sollidens Blommor slår igen porten efter 80 år

På Köpmansgatan vid Mariatorget har Sollidens Blommor funnits sedan 1939. Nuvarande ägare Anna Jakobsson har sökt efter någon som kan ta över men intresse för det har uteblivit. Efter jul stänger butiken för gott. Anna Jakobsson har drivit butiken i...

Satsa på din hållbara framtid!

Många människor är stressade. Varken vi eller planeten mår bra av stress och stressen vi känner är både en konsekvens av vår livsstil och en orsak till den, skriver Catarina Rolfsdotter Jansson i sin senaste bok. I boken guidar...

Hearing visade på brist på krishanteringsplan

De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har tillsammans med representanter från kommunstyrelsen, berörda tjänstemän och representanter från Länsstyrelsen genomfört en så kallad hearing av kommunens krisberedskap. Det framgår att kommunens status ifråga om krisberedskap uppvisar betydande brister i styrning...

Detaljplan ska bland annat pröva flytt av Badkrukan

När nya detaljplanen för hamnområdet i Båstad gjordes lyftes området runt Badkrukan samt de norra pirarmarna ut ur den planen. Nu har kommunstyrelsen beslutat om att plan för Badkrukan får upprättas och såmråd hållas. Under planarbetet med Båstads hamn ingick...

Månadens person är Bengt Bengtsson från Östra Karup

Det var i maj månad som kommunfullmäktige beslutade att de varje månad ska uppmärksamma en person eller organisation som gjort eller gör goda insatser eller är förebilder i samhället. Nu har Bengt Bengtsson fått utmärkelsen under en liten ceremoni. Ordföranden...

Ebba Johannesen tog SM-guld med isländska vinnaren Prins

Mamma Pia Johannesen satte henne i ridskola när hon var 7 år, sedan har intresset aldrig svalnat. Hästen Prins fann de i Reykavik på Island för tre år sedan efter att ha provridit otaliga hästar och nästan gett upp...

Fler utbildar sig nu till att bli specialister i äldres hälsa

Utbildningen för undersköterskor i äldres hälsa är igång i Båstad för första gången. Trettio studenter från hela landet kommer ta till sig nya kunskaper för att bli specialister inom sin profession och förhoppningsvis göra skillnad för vården framöver. På...

FUB-dag med tipsrunda och stort samhällsengagemang

Intresseorganisationen FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Den lokala föreningen FUB Båstad vill synas mer och håller därför en aktivitetsdag den 28 september i Förslöv. Personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning...

Abstrakta målningar och rakubrända skulpturer på nästa utställning

Nu är det Torbjörn Hahne och Monica Hagebrand som visar upp sin konst på galleriet på Kunskapscentrum Agardh. Inspiration från naturen förenar konstnärerna som visar sin konst för första gången på Bjäre. Båda konstnärerna har ställt ut sin konst på...

Avdelningschefen bemöter kritiken

Verksamheten kan upplevas som rörig och med brister för korttidsboende och växelvården eftersom den ska möta människor som har olika behov. Ett pussel med begränsade resurser. En del av vården är av akut karaktär efter sjukhusvård eller att livet inte...

När avlastningen blir en belastning

Helenas sjuka man Göran behöver vård och tillsyn dygnet runt. Detta görs i hemmet två veckor av tre. På tredje veckan är det tänkt att anhöriga ska få möjlighet till avlastning genom att Göran vistas på Skogsliden. Något som...

Förslövs nya bostadsområde formas intill Linbastuan

Linbastuagruppen bjöd in projektingenjör Andreas Jansson och exploateringsingenjör Susanna Almqvist för att möta gruppens intresse för utvecklingen av närområdet. Just nu är det dags för en ny fas i projekteringen av Förslövs nya bostadsområde norr om Linbastuan. Flera intresserade ställde...

Namnlös väg i Grevie döpt efter 1700-talsman

Den mindre vägsträckan vid Grevie bys kyrka mellan Marknadsvägen i norr och Tingsvägen i söder har saknat eget namn. Detta bidrog till problem för boende. Nu har det beslutats att vägen ska döpas efter en bonde som bodde där. De...

Fortsättningen av GC-leden byggs nu mellan Grevie och Förslöv

Banvallens gång- och cykelled färdigställs i sin helhet under 2020 och projektledare Ingemar Lundström ser förhoppningsfullt på att allt arbete kan vara klart redan till sommaren. Just nu är PEAB Entreprenad igång och arbetar med stenkrossning på sträckan söder...