Nyligen har centern i Båstad inkommit med två motioner. En om kulturkort för ungdomar och en med förslag om införande av förmånscykel för kommunanställda. De båda syftar till bättre folkhälsa menar partiet.

– Folkhälsa är viktigt därför har vi kommit med dessa motioner. Att må bra innebär inte bara fysiskt utan även själsligt, säger Gösta Gebauer ordförande för Centerpartiet i Båstad.

I den ena motionen vill centern införa ett kulturkort för barn och ungdomar. Centerpartiet menar att om barn och unga ges möjlighet att delta i olika kulturevenemang och kulturkurser kommer det att bidra till en flerkulturell och innehållsrik utveckling. Tanken är att kulturkortet ska innehålla rabatter till olika kulturevenemang inom kommunen och målgruppen ska vara högstadiet och gymnasiet.
– Genom att skicka in denna motionen vill vi väcka debatten och få förvaltningen att lyfta fram frågan kring kultur för ungdomar för vi tycker att det glöms bort i nuläget. Vad som är kultur för unga är inte samma som för oss gamlingar och det glöms bort ibland, berättar Gösta Gebauer.

Den andra motionen handlar om att Centerpartiet vill att kommunen inför förmånscyklar för de kommunanställda. Genom ett bruttolöneavdrag betalas cykeln av på tre år. Detta har genomförts på andra platser i Sverige och fallit ut väl. Bland annat inom Region Halland där 1340 cyklar togs ut av de cirka 7000 anställda.

Centerpartiet menar i motionen att nyttan med förslaget är stor då den gynnar folkhälsa och ligger väl i linje med Båstads kommuns inriktning på aktivt miljöarbete och minskat beroende av fossila bränslen.
– Det är ett nollsummespel för kommunen då det blir en förmånscykel som betalas av med tiden. Det är mer en finansieringslösning för de anställda att kunna köpa sig en ny cykel, säger Gösta som också menar att införandet av förmånscykel skulle öka attraktiviteten för Båstads kommun som arbetsgivare.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson