Då får vi kvalitet!

1400
Detta är en slutreplik till svaret på en insändare.
Läs insändaren här
Läs svaret här

Då blev det nedskrivet och fullt synligt för alla då kommunalrådet stolt deklarerar att Bjärepartiet inte har någon ideologi! Det kompasslösa partiet, hoppandes från tuva till tuva. Sunt förnuft varierar ju över tid och har ingen vetenskap eller beprövad erfarenhet att falla tillbaka på och är ytterst subjektiv. Allt detta märks i det ledarskap som idag utövas i kommunen, så även i denna fråga.

Socialstyrelsens kartläggning av privat kontra kommunal verksamhet belyser ämnet på ett mycket adekvat sätt och borde vara ett obligat att läsa för kommunalrådet samt ordföranden i vård och omsorgsnämnden. Därefter kan vi debattera samma siffror.

Vår, som kommunalrådet skriver självsäkra bedömning bygger i första hand på den tjänsteskrivelse som skrevs den 31.10.2016. Denna skrivning visar gröna staplar på alla 35 områden som är undersökta ur kvalitetsperspektiv. Kan det bli bättre? Vår stående fråga till både ordförande i nämnden samt kommunalrådet är; när får vi se liknande kvalitetsuppföljningar på de andra boendena? Ännu inget svar!

Istället för att beskriva en fullständig bild i denna fråga som handlar om skattepengar i storleksordningen 17 miljoner kronor per år, så väljer kommunalrådet att fokusera på och använda det nedsättande ordet fabriksmat. Ett ord som nog bör analyseras djupare både ur kvalitetsaspekt och näringsaspekt. Ett stort grattis dock till personalen i Skogslidens kök som vann guldkon!

Att som kommunalrådet på några rader jämföra Båstad med Helsingborg låter sig inte göras. Naturligtvis har en stad som är drygt 10 gånger större än Båstad helt andra typer av möjligheter och problem än vad Båstad har.

Till sist; vi moderater är inga troll som trollar, vi har en ideologi som i denna fråga innebär att rätt person med rätt profession skall göra rätt sak. Då får vi kvalitet i omsorgen!

Ulf Jiewertz (M)
Tony Ivarsson (M)
Mona Källbäck (M)
Gösta Sandgren (M)

Ledamöter och ersättare i Vård och Omsorgsnämnden