Dålig styrning!

1589
Detta är slutrepliken till svaret på en insändare.
Läs insändaren: Hur styr Bjärepartiet egentligen?
Läs svaret: Svar om försäljningen av Bjärehemmet!

Bo Wendt, huruvida vi som undertecknat vår insändare är för eller emot en försäljning är inte huvudfrågan för oss. Det är den hantering ärendet fått i kommunen, eller rättare sagt brist på hantering.

Försäljningen av Bjärehemmet är ett uppenbart exempel på brister i styrning. Här tillskriver styrelsen i Båstadhem ägaren men ägaren som är kommunen och därmed kommunfullmäktige kan inte svara. Varför? Jo därför att Bo Wendt undanhåller/underlåter att lägga fram ärendet för det passar inte honom.

Genom att inte ta beslut eller förhala och fördröja viktiga frågor, styr Bjärepartiet Båstad kommun. Det kostar pengar och kraft att inte ta det ansvar man fått av väljarna.

Tyvärr är hanteringen av Bjärehemmet bara ett av flera exempel på dålig styrning och ledning av kommunen. Ingen ny skolorganisation finns på plats, underskotten i vård och omsorg formligen galopperar, fördelningen av pengar i budgeten är inte ändamålsenlig, dålig arbetsmiljö och brister i personalledningen är tyvärr återkommande problem, inget beslut finns om hur det kostsamma fastighetsunderhållet ska organiseras.
Bjärehemmet är därmed bara ett exempel på dålig ledning av kommunen.

Ingela Stefansson (S)
Christer de la Motte (M)
Thomas Andersson (L)
Gösta Gebauer (C)

Gruppledare och Kommunstyrelseledamöter