Många hade tagit sig till Dalmanska parken för att lyssna på hyllningkonserten till Birgit Nilssons minne. Båstads och Förslöv-Grevies körer sjöng delar ur operor, svenska sånger och visor i sommarton under ledning av Andreas Lindgren och Sara Karlsson. Efter konserten nyinvigdes parken av kommunalrådet.

Dalmanska tomten, som även består av Birgit Nilssons plats, har genomgått en kärleksfull omvandling till att bli allmänhetens mötesplats för exempelvis picknick, samtal, vila och arrangemang. Gräsmattan och den nya scenen som kan förses med tak samt de tydliga gångstråken och blomsterprakten gör platsen vacker och inbjudande.

Ursprungligen ägdes Dalmanska tomten av Gösta och Elsa Dalman från Göteborg. Ett planerat husbygge på tomten blev inte av och 1944 donerade paret Dalman den till det som då kallades Båstads köping, i dag Båstads kommun.

På Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj 2013 avtäcktes statyn gjord av Ulla och Gustav Kraitz. Platsen döptes då till Birgit Nilssons plats. Åren efter fördes diskussioner för att göra något mer med resten av tomten som var till stor del outnyttjad.


Bo Wendt nyinvigde parken.

Ett antal arbetsgrupper bildades för att få fram förslag både till utformningen och till verksamhet som kan finnas i en kommande park på tomten. Arbetsgrupperna ombildades under våren 2016 till en förening som drev arbetet vidare, föreningen Folkets Park i Båstad.

Sommaren 2016 bjöd föreningen för första gången in till underhållning på tomten. I kommunens budget för 2017 avsattes 600 000 kronor för att ge utrymme till skapandet av en park. Sommaren 2017 bjöd föreningen Folkets Park i Båstad än en gång på sommarnöjen på tomten. Samtidigt fick den nytillträdde parkingenjören, Marie Eriksson, i uppgift att sätta igång med projekteringen av nya parken. Resultatet är nu en vacker park som inrymmer Birgit Nilssons Plats, scen och möjlighet till rekreation.

Ett hundratal besökare njöt denna soliga lördag till den vackra konserten och lyssnade sedan till kommunalrådet Bo Wendt som nyinvigde parken och riktade ett särskilt tack till parkingenjör Marie Eriksson och hennes medarbetare i kommunen för ett gott arbete.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON