Direkt efter påsk den 3 april kommer femåringarna från Malens och Päronbyns förskolor att flyttas till nyinrättade lokaler i A-huset vid Strandängsskolan. Anledningen till detta är en större inflyttning än beräknat vilket lett till akut platsbrist i förskolor, främst i Båstads tätort.

På förskolorna fylls det på med barn under året. Som flest blir det på våren och sedan slutar en hel grupp som går vidare till skolan.
– Nya platser under året har vi tidigare löst genom att förtäta på de befintliga avdelningarna, säger Birgitta Berséus, förskoleutvecklare på Båstads kommun.

Nu är det 39 platser som saknas varav 24 i Båstad centralort. Förra året vid denna tiden var det ingen platsbrist alls.
– Med stor inflyttning så är det svårt att planera. Vi har haft indikationer på att det kommer fler barn än väntat men tidigare har dessa varit spridda över hela kommunen. Vi är skyldiga att kunna erbjuda en plats på en förskola inom kommunen men inte nödvändigtvis på önskad förskola. Vi har tidigare haft platser kvar på olika förskolor men nu är det fullt överallt, säger Helena Stridh, ordförande i Utbildningsnämnden.

Helena berättar vidare att politikerna tittade i höstas på alternativet att bygga en avdelning till i Östra Karup men det kommer ta för lång tid för att lösa situationen just nu.
– Vi vet även att det ska byggas en ny förskola i Hemmeslöv som de säger ska vara klar i januari 2019. Vi har pratat om att sätta upp moduler vid Päronbyn och Äppelbyn för där finns det en del markutrymme. Det skulle dock ta tre till fem månader att få dem på plats, säger Helna Stridh.

Om ni hade börjat med detta i höstas hade ni hunnit. Varför har ni inte gjort det?
– Vi har letat befintliga lokaler. Vi i politiken kan inte åka runt och leta efter bra lösningar. Det är förvaltningen som måste göra detta och sedan komma med förslag. Vi har fått ett antal förslag och vissa har vi bedömt som icke lämpliga och vissa har haft för lång tid till etablering, förklarar Helena.
– Det uppdrag vi på förvaltningen fick var att hitta tillfälliga lokaler och inte göra nyetableringar då det sas att det var en tillfällig lösning, fyller Birgitta i.

Lösningen med förskoleavdelningen i A-huset ses som en temporär lösning som troligtvis inte behöver vara kvar efter sommaren.
– Först tänkte vi att hitta nya lokaler för att flytta in nya barn till men sen insåg vi tillsammans med förskolepersonal att bästa lösningen är att flytta femåringarna, som snart ska börja skolan, till nya lokaler. Vi har tagit beslutet utifrån barnens bästa, säger Birgitta Berséus.


A-huset på Strandängsskolan

Det är alla barn som är födda 2012 från Malen och Päronbyn som ska flytta. Totalt 17 barn men det kan bli fler innan terminen är slut.
– Jag tycker det är bra lokaler i A-huset och det fanns egentligen inte några andra vettiga alternativ för att lösa situationen så snabbt. Uppdraget var att på kort tid hitta lokaler för det var för lite tid för att få fungerande moduler på plats. Denna lösning löste våra problem just nu och det är en bra lösning tycker vi, fortsätter Birgitta Berséus.

Nu flyttar Café Sol ut från A-huset. Det är en dagligverksamhet för vuxna med psykosociala problem. Kvar i fastigheten blir SFI och arbetsmarknadsenheten samt högstadiets hemkunskap. Förskolan tar över Café Sols lokaler. Det är ljusa nyrenoverade rum med plats för lek och pyssel.
– Förskolans lokaler är inte blandade med de andra verksamheterna i huset utan det är olika delar i huset skilda med låsta dörrar. Varje verksamhet har sin del. Vi tyckte det var perfekta lokaler för en femårsverksamhet. De har nära till sina gamla förskolor, till lekplatsen Gulstad, skolans utegård och matsalen, förklarar Birgitta.


Ljusa och fina lokaler för femåringarna

Vissa föräldrar tycker det är farligt att det inte är säkrare miljö angränsande till lokalerna?
– Inte på någon förskola får barnen springa ut och in helt fritt. Det är alltid pedagoger med när barnen går ut och så blir det även här. Pedagogerna tycker detta är en bra lösning. För att ta sig till lekplatsen är det inga farliga vägar att passera. De kan gå på skolans område hela vägen. Vi säkrar dock upp med grindar mot Köpmansgatan och kommer sätta upp Icke-rökning-skyltar osv, säger

Eftersom dessa barnen ska börja i förskoleklass på Strandängsskolan efter sommaren tycker kommunen att detta är ett bra tillfälle för dem att lära känna både skolan och de framtida lekkamraterna. Vissa föräldrar har reagerat kraftigt på beslutet.
– Det jag tycker är ledsamt är att vissa föräldrar till barnen skuldbelägger högstadiets elever för att de skulle vara ett problem i detta. Det finns allt från sexåringar till niondeklasselever i skolan men de möts sällan och inte bråkar de med varandra, säger Helena.
– Vi hoppas verkligen att inte vårdnadshavarna till femåringarna uppmålar detta som ett stort problem och skrämmer upp dem innan det ens har börjat, tillägger Birgitta.

Föräldrar till barnen har även reagerat på att beslutet tagits över deras huvuden. Vad säger ni om det?
– Hade vi haft mer tid på oss hade vi självklart haft samråd med föräldragrupper inför vilken lösning som skulle göras men nu fanns inte den tiden. Det är tråkigt men vi var tvungna att lösa detta fort, förklarar Birgitta.
När Bjäre NU besökte lokalerna som femåringarna ska vara i slogs vi av ljuset från de stora fönstren och det goda skicket på lokalerna.
– Det är är finare här än på många andra befintliga förskolor, här ska nog barnen trivas bra, säger Birgitta.

Från april och framåt bedrivs mycket av förskoleverksamheten för femåringar ute och lokaliseringen av den temporära avdelningen möjliggör alla tidigare aktiviteter och besök på de tidigare förskolorna.
– Inför sommarlovet kommer barnen kunna gå tillbaka till sina gamla förskolor och traditionsenligt få hoppa ut genom fönstret, säger Helena.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON