Många unga söker sig till restaurangbranschen för att jobba extra på somrar och helger. Som spindeln i nätet mellan arbetsgivare och de unga har UF-företaget At Your Service en pool med ungdomar som restauranger kan hyra in personal från. För att säkerställa kvalitén på personalen får de även utbildning.

Det är Tilde Liffner, Elias Borg, Anna Martell, Axel Persson och Carmela Borges Olofson som går andra året på ekonomiprogrammet på ProCivitas i Helsingborg som startat detta i samarbete med Pepes Bodega i Båstad och några fler personer med lång erfarenhet av branschen.
– Vi har startat en utbildning med ett utbildningsteam bestående av bland annat Fegge Olofson som står för servicedelen, Ylva Grip Rösth håller i restaurangdelen och en del bartendering som bartendern David från Papas håller i, förklarar Carmela.

Att som ung komma in i restaurangvärlden har sina utmaningar.
– Service är jätteviktigt för att jobba med detta. Man behöver kanske inte vara den bästa servitrisen i världen men man måste kunna ge lite bra service. Det är det som gör att kunderna trivs, säger Carmela.

De riktar sig till ungdomar mellan 15 och 20 år som vill jobba extra. Sen förmedlas dessa till olika restauranger och events som behöver extrapersonal. De som går utbildningen är inte tvungna att ingå i företagets personalpool.
– De som vill ingå i poolen är inte tvingade till att ställa upp varje helg eller så. Vi ringer upp och kollar vilka som kan jobba och ser till att restaurangen får de extratjänsterna som behövs, förklarar Elias.


Elias Borg, Tilde Liffner, Anna Martell, Axel Persson och Carmela Borges Olofson står bakom At Your Service.

De har hittills haft två utbildningstillfällen där totalt ett fyrtiotal ungdomar deltagit. Området de täcker för både personal och restauranger är från Helsingborg till Halmstad. Just i Båstad är det stor efterfrågan på extrapersonal under sommarmånaderna. Där ser de att de kan tillföra mycket.

Alla som ligger bakom UF-företaget har egna erfarenheter av att jobba i restaurangbranschen.
– Vi har alla en förkärlek till branschen och har sett att det finns ett stort behov av extrapersonal med lite mer kunskaper, förklarar Carmela.

Carmela har vuxit upp i restaurangbranschen då Fegge Olofson som driver Pepes och Papas är hennes far. De andra i gruppen kom i branschen senare.
– Jag är från Ängelholm och har jobbat på ett antal ställen där. Vi som inte varit i svängen sen vi var små vet vad man behöver hjälp med i början. Det tar vi med oss i vår utbildning, säger Axel.

De anser att det är viktigt att säkerställa kvalitén på utfört arbete.
– Vi har en tydlig dialog med de restauranger som söker personal för att kunna sätta rätt personer på rätt jobb. Sen utvärderar vi efteråt med både restaurangen och de som varit och jobbat där, förklarar Tilde Liffner.

ProCivitas gymnasieskola satsar mycket på UF-företagandet.
– Vi har en dag i veckan då vi bara jobbar med UF, förklarar Carmela.
– Sen lägger vi minst lika mycket tid utanför skolan på detta för att vi vill göra det bra, säger Axel.

De sneglade på framgångsrika nya företag för att få inspiration.
– När vi tog fram vår affärsmodell tittade vi mycket på företag som Airbnb och Uber som jobbar med microintäkter istället för några få större. Vi gör lite liknade med att ta lite mellanskillnad på många transaktioner. Gör man något som blir till glädje för alla så får man enkelt in en mindre mellanskillnad och tjänar då pengar, förklarar Axel Persson.
– Vi vill göra det enkelt för alla inblandade. Vi hanterar inte lönerna men ser till så restaurangerna har alla uppgifter som de behöver för att betala ut ersättningar. Det är annars inte så enkelt för de som ger sig ut i branschen, tillägger Carmela.

Till sommaren kommer den stora utmaningen för företaget då restaurangerna har stort behov av extrapersonal där AYS önskar kunna vara behjälplig.

I nuläget är det ett UF-företag som ska drivas under ett år. Gruppen är redan klara med att de vill driva vidare företaget efter UF-tiden.
– Vi lär oss mycket nu under tiden med UF och sen vill vi driva vidare verksamheten i ett riktigt företag. Det planerar vi redan nu, avslutar Carmela.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: ANNA MATRE