En bit in i coronatiden kom beskedet att gymnasier och högskolor skulle stänga och undervisningen skulle ske på distans. Detta blev en utmaning för skolorna och lärosätena. På Akademi Båstad fick de upprätta nya rutiner och lära sig ny teknik.

Var ni förberedda när beskedet om stängning och distansutbildning kom?
– Vi hade anat att det skulle hända så vi blev inte helt tagna på sängen. Vi körde igång med distansutbildning direkt. Vi lät de tre första dagarna vara lite av en provperiod och sen var vi på banan. Andra skolor lade in extra studiedagar för att få tid att komma igång men vi var igång fort, berättar Ulrika Krämer som är rektor på Akademi Båstad Gymnasium.


Ulrika Krämer är rektor på Akademi Båstad Gymnasium som fick helt nya spelregler när all undervisning skulle ske på distans.

Nu träffar läraren eleverna genom datorn på lektionerna. På skärmen ser läraren alla eleverna som är uppkopplade. På så sätt kan läraren interagera och föra dialog med eleverna. Första veckan var lite halvkaotiskt men alla lärde sig snabbt och kom in i nya rutinerna.
– Att bedriva undervisningen på detta sätt med en liten klass känns inte så annorlunda men med stora klasser är det annorlunda. Man saknar de små nyanserna. Det kan vara att se när polletten trillar ner för någon eller att någon verkar behöva hjälp. Det blir inte lika tydligt via massa ansikten på skärmen, säger Jenny Rundgren MacRae som är lärare inom flera olika ämnen på Akademi Båstad.

Distansundervisning handlar dock inte bara om att sitta och titta och lyssna på en lärare.
– I vanliga fall står ju inte jag och föreläser hela tiden utan det kan handla om att sätta igång klassen med uppgifter. Nu kanske det blir lite mer föreläsning och diskussioner med eleverna för att verkligen se till att de är med på noterna, berättar Jenny.

I början av distanstiden lutade det åt att lärarna, i rädsla för att inte göra tillräckligt, överarbetade och hetsade med uppgifter till eleverna.
– Jag hade samtal med både lärare och elever och nu har vi kommit in i arbetet och anpassat det till vad det är, förklarar Ulrika Krämer.

En av eleverna på Akademi Båstad är Agnes Gustafsson som går tredje året på tennisgymnasiet.
– Det fungerar jättesmidigt nu efter några veckor men det är lite trist att inte vara i skolan och träffa klasskompisarna och lärarna, berättar hon.


Agnes Gustafsson får hjälp av Jenny Rundgren MacRae.

Tennisträningen som ingår i hennes utbildning pågår men de får inte byta om eller duscha inne på tennisanläggningen.
– Vi håller distans när vi spelar tennis, vi high-fivear inte varandra nu, säger Agnes.

Ibland är det vissa elever som kommer till skolan för de behöver hjälp med olika saker. Denna dagen hade Agnes tagit sig till skolan för att få hjälp med sin dator och var sedan kvar som enda elev på plats under en lektion. Alla hennes klasskompisar var på länk.
– Det är bra att vi kan komma till skolan när datorn strular eller det är något annat man behöver hjälp med. Det känns tryggt, säger Agnes.
– Om det är någon elev som har jobbigt med att förstå hemifrån och därför inte kommer vidare i utbildningen så får de givetvis komma in till skolan så kan lärare och elev träffas för att kunna komma vidare, berättar Ulrika.
– Eleverna har olika lätt att ta till sig undervisningen via distans, jag har även regelbunden telefonkontakt med ett antal elever som behöver mer hjälp, berättar Jenny.


För Jenny Rundgren MacRae har det nya sättet att undervisa blivit en vana.

Nu har distansutbildningen varat i över sex veckor och studenten närmar sig för treorna. Det verkar inte bli något traditionellt utspring och firande.
– Att det skulle bli så här vid slutet av gymnasietiden var det ju ingen som kunde tro. Vi får väl ha vårt minne med att vi var kullen som tog studenten när det var en pandemi i hela världen, säger Agnes som ändå är glad att vi kan röra oss så fritt som vi kan i Sverige.

Skolan har som mål att alla treorna ska slutföra sina utbildningar och få slutbetyg till sommaren.
– Om något moment inte skulle gå att genomföra för ettorna eller tvåorna kan vi skjuta det till höstterminen men vi ska försöka slutföra allt. För treorna ställer jag gärna upp med extraundervisning nu om det behövs, säger Jenny.

En positiv effekt av distansundervisningen var att alla elever och lärare nu var tvungna att sätta sig in i tekniken och lära sig den.
– Nu fanns det inget val. Det var bara att rätta sig in i ledet och se till att fixa det. Innan har det varit svårt att få med alla lärarna när nya tekniker skulle testas, säger Jenny.
– Nu vet ju att detta fungerar och kan använda det vid andra tillfällen om det behövs, avslutar Ulrika.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON