Lindab International investerar i ett 12 600 kvadratmeter stort distributionscenter i anslutning till den befintliga verksamheten på Bjärehalvön. Satsningen är helt i linje med strävan att effektivisera flödet från inköp till distribution ut till kunden. Det är en stor satsning som görs i kommunen till mångas glädje.

– Vi på Lindab har alltid varit duktiga på produktion och produktkvalitet samt att leverera till våra kunder. Här har vi lång erfarenhet, säger Stefan Lindqvist, projektledare på Lindab. Nu ska vi även bli duktiga på att optimera logistiken för byggindustrin.
Genom ”One Lindab” vill vi leverera alla Lindabprodukter snabbt och enkelt genom våra färdiga systemlösningar som ständigt utvecklas. Det nya logistikkonceptet och distributionscentret ska möjliggöra detta.

Möjligheterna för utveckling är lagd
Lindab grundades för snart 60 år sedan som en liten tunnplåtsverkstad. I dag är Lindab en internationell koncern som finns på 125 platser i 31 länder med tre produktområden; ventilation, byggkomponenter och buildings.
– Att bygga ett högeffektivt distributionscenter i anslutning till vår befintliga tillverkningsenhet här i Grevie är grunden för vår fortsatta utveckling, säger Stefan Lindqvist. Vi ser en ökad trend i små och frekventa order. Nu kommer vi att kunna öka genomströmningen och ge bättre service till våra kunder.

I början av 2017 påbörjades installationen av utrustningen inne i lagret och i slutet av maj sker slutbesiktningen för att följas av testkörning under sommaren. Under andra halvåret kommer det nya centrallagret att successivt fyllas upp.

Ökad kapacitet gynnar kunderna
– Vi kommer att få 22 000 pallplatser. Det finns också möjlighet att i framtiden utöka för ytterligare drygt 6000 pallplatser. Vi kommer att få en kapacitet att leverera ut cirka 1500 orderpallar per dag. Samtliga Lindabprodukter kommer att lagras här förutom allt långgods och måttbeställda enheter som går från respektive fabrik direkt till kund.


”One Lindab” ger möjligheten att leverera alla Lindabprodukter snabbt och enkelt genom de färdiga systemlösningar som företaget
ständigt utvecklar.

Uppställningsytan är på 2000 kvadratmeter med 20 stycken förberedande lastplatser samt en lastzon under tak på 2500 kvadratmeter med plats för 10 lastbilar.

– 60 procent av lagret består av gods som kommer från vår fabrik som ligger i direkt anslutning till distributionscentret. Vi ser att byggbranschen är i en förändring där kvaliteten på bra logistik ökar. Vi kommer med det nya distributionscentret att få mycket bättre möjligheter att plocka efter kundens behov.
– Vi genomförde 2016 en avsiktsförklaring för att se på möjligheterna att driva projektet tillsammans som en partnering med byggföretaget Peab, också hemmahörande i Båstads kommun, vilket känns extra roligt, säger Stefan Lindqvist. Ett avtal skrevs därefter med Peab som utförandeentreprenör.

Arbetet började direkt efter att avtalet var signerat, med att jordmassor motsvarande 15 000 kubikmeter togs bort bara från byggplatsen, därtill kommer gårdsytan. Massorna återanvänds till största delen som framtida fyllnadsmaterial på Lindabs fastighet i Förslöv.

Utveckling på hemmaplan
I juni 2016 fortsatte arbetena med att gjuta fundamenten för byggnaden samt beredning av en väg. I september var alla markarbeten klara förutom asfaltsarbetena. Det är Lindabföretaget Astron som har levererat och monterat stålstommen och Lindab Profil som står för leverans av tak och väggar.

Samarbete med högt i tak
– Vi har ett viktigt operativt samarbete mellan oss, berättar Henrik Hansson, platschef på Peab. En stor del i arbetet handlar om att hantera den dagliga logistiken mellan Lindabs operativa verksamhet och vårt byggprojekt. För att nå ett bra resultat har vi täta möten och högt i tak för varandras problem, som ska lösas på bästa sätt med fokus på en säker arbetsmiljö.

Man står inför ett flertal utmaningar, ledningar och fiber går rätt igenom området och som försörjer datacenter med alla affärstransaktioner. I ett gammalt industriområde från 60-talet finns många nedgrävda kablar för verksamheten.
– Det är en utmaning att arbeta med en verksamhet som är i drift dygnet runt och där man inte accepterar att vare sig vatten, el eller kommunikation stängs av. Samtidigt sker varje dag cirka 60 lastbilstransporter i området. Säkerheten är en mycket viktig del och ligger hela tiden i fokus, säger Henrik Hansson.

TEXT: Marie Louise Aaröe
FOTO: Lindab