Kampanjen med att informera och sälja subventionerade DNA-märkningskit har gett ett otroligt bra resultat. Drygt 1200 hushåll i Båstad har köpt och märkt sina värdesaker vilket gör att Båstad kan klassas som en DNA-märk kommun. Den andra i landet.

Det är i villor som de absolut flesta inbrotten sker i Båstad. Av de 1200 sålda kitten är minst 1000 köpta till villahushåll. I Båstad finns det cirka 5000 villahushåll så runt 20% av alla dessa fastigheter är märkta. Efter kampanjens slut skall mer exakt statistik tas fram och det är väldigt troligt att Båstad kommer bli en av landets mest DNA-märkta kommuner. Sånt avskräcker tjuvarna.
– Det är fantastiskt att Båstads kommun nått tvåsiffriga procentandelar av hushållen på så kort tid! Vi är mycket imponerade av kommunen och polisens målmedvetna arbete vilket även verkar ge resultat i minskad brottslighet och ökad trygghet, berättar Mats Nilsson på Stiftelsen Gripen som är med och subventionerar DNA-kit under kampanjen.

De informationsträffar som polisen, kommunen, Gripen och Swedbank genomförde under hösten har tillsammans med polisens grannsamverkanträffar informerat över 1000 personer i kommunen.
– Intresset för träffarna har varit väldigt stort. Det är bra att folk tar till sig budskapet, säger Bo Wendt kommunalråd i Båstads kommun.

Forskning visar att om det förekommer ett utbrett användande av märk-DNA i en kommun så minskar inbrotten med 30% totalt. Ser man däremot till hur mycket man minskar risken på sin egna fastighet efter märk-DNA är på plats så är den siffran mycket större. Väldigt få fall av inbrott i märkta hus finns.
– För 350 kronor får du en inbrottsförebyggande åtgärd som är otroligt prisvärd, säger Axel Johansson kommunpolis i Båstad.

Gränsen för att få kalla sig DNA-märkt kommun är 15% vilket Båstad nu passerat. Polisen tror att det är tack vare Stiftelsen Gripen som gjort en massiv kampanj som den stora volymen har nåtts. Efter kampanjen är slut kommer skyltar sättas upp vid infarterna till kommunen där det står att kommunen är DNA-märkt.
– Många av inbrottstjuvarna som kommer till hit kan inte vårt område och då är informationsskyltarna viktiga för det avskräcker. Sen om de hittar en fastighet med både larm och tydligt skyltat med att värdesaker är märkta med märkDNA så är det en fastighet som är förenad med problem som de inte vill ha och går då troligen vidare till en annan fastighet, förklarar Axel.

Statistiken den senaste tiden över bostadsinbrotten på Bjäre talar sitt tydliga språk.
– Vi såg redan i september en minskning och under oktober inträffade det bara två villainbrott. Båda var i omärkta hus i Östra Karup och där finns alltid problem med de problempersoner som färdas på E6an och gör dumheter utmed dem. Summan är att bostadsinbrotten har gjort en kraftig inbromsning och nu är vi dessutom inne i de tre månaderna som det brukar vara flest inbrott. Första halvan av november har varit utan ett enda inbrott, berättar Axel.

Polisen har även riktat sina resurser på inbrottsproblemet på senare tid.
– Vi har varit ute och jagat och spanat extra men det har varit betydligt lugnare och färre suspekta bilar som rör sig i området. Allt tillsammans gör nytta då vi ser att inbrotten minskar, berättar Axel Johansson.

En annan bidragande faktor till de minskade inbrotten tros vara det faktum att vi har kvar gränskontrollerna som infördes i samband med den stora flyktingströmmen.
– Nu har vi bättre koll på vilka som rör sig över våra gränser mot tidigare. I suspekta fordon kollas lasten och finner tullen något DNA-märkt där så larmar de, säger Axel.

Mer skrymmande stöldgods som gräsklippare och annat som ligor samlar på sig skickas ofta ut ur landet med transportföretag. Oftast är det utländska transportörer från östblocket som gärna tar lite last med sig tillbaka när de varit här och lämnat av något och kört sina cabotagetransporter.
– Dessa fraktbolagen bryr sig inte om vems grejerna är bara de får betalt. Men är sakerna DNA-märkta och tullen upptäcker det så blir det problem för transportföretaget. Detta vet de nu om så även i det ledet blir det svårare för tjuvarna, säger Axel.

Databaserna med DNA-märkningen är tillgänglig för polisen i hela Europa så dyker stöldgods upp i annat land kan det spåras tillbaka till Sverige och den rätta ägaren.

Vad händer då om man säljer vidare sina DNA-märkta saker så som en klocka eller en gräsklippare och nya ägarens identitet inte stämmer med DNA-märkningen?
– Att det skulle bli många föremål som har fel DNA-märkning är inget som kommer bli något problem. Får vi in ett märkt föremål så kan vi alltid få tag i en ägare eller tidigare ägare av föremålet och då kan vi snabbt konstatera om föremålet hamnat i rätt eller fel händer. Man kan också anmäla ägarbyte av DNA-märkta föremål, förklarar Axel och fortsätter.
– De absolut flesta människor är hederliga och skulle berätta för en köpare att ett föremål är märkt så då är det inga problem. Så länge gods finns i leden av hederliga människor är det lätt att konstatera och kontrollera eventuella ägarbyten, avslutar Axel Johansson som gläds mycket åt de minskade antalet bostadsinbrott.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson