I ett år har organisationen Drivkraft varit verksam i Båstads kommun. De vill ge alla barn samma möjligheter oavsett bakgrund, var man kommer ifrån eller var man bor. Detta gör de genom mentorskap och läxhjälp.

Bakgrunden till Drivkraft är bland annat en del elevers svårigheter att klara sin skolgång med godkända betyg. Detta beror allt som oftast inte på att de saknar kapacitet, utan på grund av att de av olika anledningar inte fullt ut använder sina resurser eller tillgodogör sig undervisning på ett optimalt sätt. Det kan handla om avsaknad av vuxenstöd i hemmet, bristande målbild och drivkraft, lågt självförtroende eller helt enkelt behov av att lära sig att strukturera och planera sitt skolarbete och få läxhjälp.
– Vi vill öka förståelsen för varandra, skapa starkare individer, hitta mötesplatser där man kan träffas och förenas oavsett var man bor. På så sätt vill vi skapa ett bättre och hållbarare samhälle, förklarar Katarina Thorstensson som är projektledare för Drivkraft Båstad.

Drivkraft riktar sig i Båstad till högstadieelever men verkar inte bara i skolmiljö utan syftar även till att ge eleven en meningsfull fritid och tillgång till vuxna förebilder. Förutom läxhjälp har Drivkraft en mentorsverksamhet.
– Många högstadieelever har en ganska tuff tid. Det finns mycket utanförskap och de som inte har några kompisar. Eller så har de kompisar men ingen vuxen som lyssnar på dem hemma, berättar Katarina.

När elever önskar få en mentor kan de gå till sin lärare som i sin tur kontaktar Drivkraft.
– Vi träffar sedan eleven och dennes föräldrar för att bilda oss uppfattning om hur eleven är och vad för önskemål och behov som finns. Sedan matchar vi dem med en mentor som passar.

Elev och mentor träffas sedan en till två gånger i månaden under ett läsår.
– De kan då ta promenader, ta en fika, spela minigolf eller bowling eller kanske gå på bio. Mentorerna ska vara en vuxen förebild, någon som bryr sig om dem.

Det finns även mentorskap för föräldrar. Det riktar sig till föräldrar som har ett barn i en mentorsrelation där då även föräldern kan få hjälp.

För tillfället finns det ett antal aktiva relationer mellan mentor och adepter i Båstad och fler är på väg in. Vissa mentorer har hand om flera relationer. Alla de som önskat mentrorsrelation har fått det men fler mentorer behövs löpande.
– Mentorerna ska vara en trygg vuxen. Vi intervjuar och kollar i belastningsregister så det är bra personer.

Läxhjälp
Drivkraft bedriver även läxhjälp en timme per vecka i Strandängsskolan och i Förslövs skola. Det är helt frivilligt för elever att vara med och det finns alltid representanter från Drivkraft på plats liksom volontärer som ställer upp med sin kunskap, så kallade läxhjälpare.
– Att fixa högstadiet ger möjlighet till att komma vidare till gymnasiet och vidare i livet. Att klara av skolan är en förutsättning för en god framtid, säger Katarina.

På Förslövs skola är det läxhjälp på tisdagar. Där finns Lars Erik Paulsson som har varit läxhjälpare i ett år.
– Jag och min fru kom i kontakt med Drivkraft efter vi hörde om organisationen via SPF. Jag valde att hjälpa till i Förslövs skola och min fru i Strandängsskolan.

Lars Erik är pensionär och har ingen bakgrund som lärare.
– Jag är kemist och kan mycket om naturvetenskapliga ämnen. Och annat också, säger Lars Erik och skrattar.

Eleverna får själva välja vad de vill jobba med och få hjälp med under läxhjälpen. Matte är det som eleverna oftast behöver hjälp med.
– Speciellt matte kräver att man i lugn och ro kan arbeta och öva, förklarar Lars Erik som hjälp många med matte på läxhjälpen.

Vid ett bord sitter Ninni Hallring och pluggar. Denna gången är det inget skolämne i fokus.
– Jag brukar göra lite olika saker på läxhjälpen, ibland blir det NO och ibland matte. Just nu pluggar jag inför att ta moppekort, säger Ninni.


Ninni Hallring sitter och pluggar till moppekörkort. Hon får god hjälp av Lars Erik Paulsson.

Vad är bra med läxhjälpen tycker du?
– Det är en lugn stund då man hinner med att fokusera. Sen kan man få hjälp också. När man kommer hem är det så mycket annat som man vill göra.

Ninni kom i kontakt med Drivkraft när de presenterade sig på skolan. Under läxhjälpen har hon haft stor hjälp av Lars Erik.
– Han är så bra på att förklara, speciellt i matte och NO. Han förklarar så man förstår, säger Ninni.

Vid ett annat bord sitter Linnéa Knoppquirin och Isabella Nilsson och studerar.
– Vi jobbar med SO inför ett prov om två dagar. Det är jättebra att detta finns. Om man jobbar av med skolsakerna kan man göra annat när man kommer hem, berättar de.


Två som tar tillvara på möjligheten att få läxhjälp är Linnéa Knoppquirin och Isabella Nilsson. Här får de hjälp av Katarina Thorstensson.

Läxhjälpen på skolorna har blivit mer och mer populära vilket gläder Drivkraft.
– Det är många som vi vill hjälpa men vi har inte så många läxhjälpare som vi önskar. Som läxhjälpare behöver man inte ha någon pedagogisk bakgrund utan det är frivilliga vuxna som är intresserade av att hjälpa till. Vi söker hela tiden fler läxhjälpare, är någon intresserad av att hjälpa till är det är bara att höra av sig till oss, berättar Katarina Thorstensson.

OM DRIVKRAFT

Drivkraft bedriver läxhjälp och mentorskap för behövande ungdomar.
Grundades i Malmö 2011 av Jessica Grundström Ahldin.
Finns nu på 23 skolor i Malmö, Landskrona, Helsingborg och Båstad.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON