En nyanserad debatt är viktig

1262

Vilken roll har den lokala gratistidningen i det moderna samhället? Vad betyder det för demokratin att det finns lokala medier som bevakar och lyfter frågor som berör invånarna i deras vardag? Vad händer den dagen då det helt saknas kritiska frågor och nyanserade debatter?

I Mediestudiers årsbok kan vi utläsa en oroväckande utveckling för den lokala journalistiken som bland annat visar att var fjärde svensk kommun saknar en regelbundet bemannad nyhetsredaktion, nästan hälften av kommunerna anser att medierna försämrat sin kommunala bevakning, framförallt i lokalpressen, och slutligen har åtta av tio kommuner erfarenhet av att deras pressmeddelande publiceras rakt av utan följdfrågor.

Vi som arbetar med lokala gratistidningar har ett stort ansvar. Mycket pekar på att de lokala hemdistribuerade tidningarna inom en inte alltför avlägsen framtid är de enda lokala medierna i många regioner i landet, redan idag finns det kommuner som helt saknar lokal bevakning från de traditionella dagstidningarna.

Här på Bjäre har vi det än så länge ganska bra. Vi har två lokala nyhetsinriktade gratistidningar, en lokal radiokanal samt en regional dagstidning. Hur det kommer att se ut i framtiden kan ingen svara på, få branscher är i sådan omvälvning som mediebranschen, men det jag och mina kollegor kan lova er som läsare och kommuninvånare är att vi kommer att fortsätta att arbeta för att bevaka såväl kommunala frågor som allt annat som händer i samhället. Vi har ett stort publicistiskt ansvar och det kommer vi att ta även om det innebär att vi i vissa lägen tvings ta obekväma beslut. Vi kommer att följa vår moraliska kompass och vi kommer att förhålla oss opolitiskt i alla de frågor som kommer upp.

Vi har under de senaste månaderna kunnat se hur debattklimatet på vår insändarsida hårdnat alltmer, då framförallt mellan de demokratiskt valda politikerna som ska föra allas vår talan i kommunhuset. Vi har i helgens nummer för första gången tvingats neka två insändare som helt enkelt inte höll den standard som vi anser att så viktiga frågor kräver. Vi kommer aldrig att gå ifrån våra egna värdegrunder i dessa frågor.

Båstads kommun är i turbulens, det visar inte minst den senaste tidens chefsflykt som kulminerade när skolchefen hastigt meddelade sin avgång. Att människor mår dåligt och vantrivs på en arbetsplats bör alltid tas på allvar, när det dessutom berör människor som i sitt dagliga arbete påverkar vårt samhälle, våra barn och våra äldre, våra företag och vår gemensamma utveckling bör det ringa i samtliga varningsklockor hos såväl politiker som ansvariga tjänstemän.

Vi är i starten av ett valår och min förhoppning är att det ska bli en nyanserad debatt och en valrörelse där politikerna kan lägga prestigen åt sidan för att arbeta framåt för ett bättre Båstad.


Joakim Ormsmarck, Ansvarig utgivare