Förslöv/Grevie Viltvårdsklubb startades 1969 och firar därmed 50 år i år. Lars Fagerberg som bildade klubben övervakade deras premiärutsläppande av fasaner på Bjäre. Tillsammans med andra natur- och jaktintresserade har han länge arbetat med viltvård på Bjäre.

Tre av de aktiva i styrelsen har varit med från starten och är än idag lika engagerade i att öka bestånden av de hotade arterna genom att hålla nere antalet predatorer som inte har naturliga fiender i rimlig mängd.
– Rådjuren blir färre och färre eftersom rävarna tar väldigt många av ungarna. Vi har mycket mer räv här än man kan tro eftersom de är mycket skygga och jagar på natten, berättar Leif Gunnarsson som har varit sekreterare i föreningen under drygt 48 år.

Föreningen har ungefär 100 medlemmar och arbetar aktivt på olika plan för att behålla samt flera gånger gå in med insatser för att bygga upp möjligheter för varierad artrikedom.
– På 1980-talet anlades ett viltvatten av föreningen uppe på åsen vid Flintalycke och där finns idag många olika arter. Där trivs tranor, hägrar, gäss, vadare och andra sorters änder, berättar Jan Berndtsson.

Nu har 40 stycken ringmärkta fasaner släppts ut på fyra olika ställen på områden som föreningen disponerar.
– Det är första gången vår viltvårdsklubb släpper ut fasaner men vi vet att de andra två föreningarna på Bjäre tidigare gjort samma sak och vi arbetar alla mot samma mål att hålla alla vilda arters bestånd på en god nivå, säger Kent Persson.

Fasanerna har fått växa upp och bli lagom stora och starka på Vegeholms Gods söder om Ängelholm, där blev de sedan hämtade och fick åka bil en knapp halvtimme före utsläppandet i det fria.
– Vi hoppas bygga upp ett bestånd på marker där det inte bedrivs jakt på fasaner och att de förhoppningsvis kan finna en bra plats och föröka sig. Vi skjuter ungefär 100 rävar om året i vårt område och ändå finns det många fler, förklarar Kent.

Rävarna är en av de stora predatorerna i vår fauna på Bjäre. Andra som utgör ett hot är svartfåglarna som har en förmåga att föröka sig i stor utsträckning.
– En valplya tar nog 10 kid rådjur under en säsong. Rådjuren är ju ett annat vilt djur som börjar bli en bristvara i vårt område, säger Dan Jönsson.

Utöver att bedriva jakt i viltvårdssyfte, att anlägga gynnsamma boplatser och släppa ut uppfödda djur för att öka beståndet säljer de även fågelfoder hela vinterhalvåret från ett förråd intill Förslövs kyrka.
– Vi har ett löpande bemanningsschema i klubben och gör vårt bästa för att allmänheten också ska kunna värna om småfåglarna när kylan kommer. Vi säljer fågelfrö från november till och med mars under helgerna. Försäljning av frö och fågelholkar är vår mesta sysselsättning och inkomst till klubben, säger Jonas Berndtsson.

– Vill du veta mer kan du givetvis leta upp oss på Facebook, säger en av de äldre från styrelsen stolt.

TEXT & FOTO: ANNA MATRE