SLUTREPLIK – Förhoppningsvis slut på felaktiga påståenden

1374
Detta är slutrepliken till svaret på en insändare.
Läs insändaren: Pajkastningen har börjat
Läs svaret: Politik inte pajkastning!

Felaktigheterna fortsätter. Båstadhem har i nutid tillskrivit kommunfullmäktige en gång, den 21 oktober 2016. Däremot skrev de till er under 2014 då ni hade makten. Anne Kjellberg (S) berättade i veckan att Båstadhem dessutom hörde av sig till er muntligt 2013. Ni agerade inte!

Det är inte heller så att varken kommunråd eller kommunstyrelsen beslutar i dessa ärenden. Vad som krävs vid större affärer är att kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning. Nu hamnar sådana ärenden först i kommunstyrelsen för beredning, och det är här ärendet har legat i ett halvt år. Så stora affärer tar tid och där är inte 6 månader orimligt. Det är bättre att det tar sin tid och blir rätt.

Som jag tidigare framhållit har Bjärepartiet gett som vallöfte att det skall finnas vårdboende i varje kommundel, och vi ville därför behålla Bjärehemmet. Vi var klara med vad vi ville, men måste för att få en majoritet i beslutet avvaktade Socialdemokraternas ställningstagande som inte var tydligt i mars. Vi behövde deras stöd för att förhindra en försäljning. De ville återkomma och gjorde så i april och meddelade då att inte heller de ville sälja.

De jurister som styrelsen för Båstadshem konsulterat menar att aktiebolagslagen står över ägardirektiven och att de har rätt att sälja oavsett ägarens, kommunfullmäktiges, beslut. Styrelsens beslut var därefter enhälligt.

Både Hans Grönkvist och Anne Kjellberg visste om sina partiers uppfattning men valde ändå att sälja då de tyckte det var, och förmodligen är, en bra affär med tanke på priset 18 miljoner kr och med tanke på det stora investeringsbehovet i fastigheten och outhyrda lokaler.

Att få med sig Centerns, Miljöpartiets och Moderaternas representanter på detta var inte svårt. Slutligen, vi ville inte sälja, medan ni (M och L) absolut ville sälja, och för ett betydligt lägre belopp. Ni fick ju som ni ville, vad klagar ni på?

BO WENDT
Kommunalråd BP