Linbastuagruppen bjöd in projektingenjör Andreas Jansson och exploateringsingenjör Susanna Almqvist för att möta gruppens intresse för utvecklingen av närområdet. Just nu är det dags för en ny fas i projekteringen av Förslövs nya bostadsområde norr om Linbastuan.

Flera intresserade ställde frågor och svaren de fick verkade falla i god jord. På plats fanns bland annat politikern Inge Henriksson (BP) som visade sitt intresse i frågan. Kommunens tjänstemän uppskattade intresset från gruppen.
– Det är kul att göra detta, det har tagit en del tid men nu ser vi att området kan vara klart till sommaren för tomtägare att sedan planera hur de vill bygga. Det har inte varit ett helt lätt område att projektera, förklarade Susanna Almqvist till de församlade.

Tomter kommer att släppas till sommaren och innan dess är det en del förberedande arbete som ska genomföras med vägar, vatten och avlopp.
– Redan den närmsta månaden kommer det börja hända saker i området. Länsstyrelsen tillåter endast att vi jobbar i gärdesgårdarna under vissa tider på året relaterat till biotopskyddet. Vägen in till området kommer att vara via Haga Park, förklarade Andreas Jansson.

Projektingenjören pekade och visade på en karta hur de ser på området som nu undersökts noggrant i förberedelsefasen. Upphandling av entreprenörer är snart klart och arbetet kan gå in i den mer praktiska fasen.
– Ett stort fokusområde är att ta hand om dagvatten för att inte belasta befintliga system. Därför anläggs en större vattenspegel och en anlagd bäckfåra, förklarar Andreas Jansson.

Det kommer att byggas en temalekplats av större format som placeras norr om Haga Park mot kyrkan. Något som Förslöv saknat och blir ett positivt tillskott för hela byn.
– Vi ser ett stort bevarandevärde i området, särskilt runt Linbastuan. Nybyggnationerna kommer även att innebära att Skåneleden dras om en kortare sträckning. Vi tycker planen tillgodoser mångas önskemål, säger Andreas Jansson.

Just nu ligger en tävling ute för en del av det nya bostadsområdet samt den markbit mitt över gatan från ICA där Skogsbyn hade sin tillfälliga förskola i moduler.
– Vi vill gärna se till att få en bra helhet och hoppas många är intresserade av detta, sa Susanna Almqvuist avslutningsvis.

TEXT & FOTO: ANNA MATRE