Första spadtaget till bygget av nya Skogsbyn i Förslöv är taget. Representanter från Båstads kommun och BAB Byggtjänst AB samt barn från Skogsbyns förskola var samlade för att tillsammans uppleva detta minnesvärda ögonblick.

Projekt och utredningsingenjör i Båstads kommun Ingmar Lundström presenterade projektet innan första spadtaget togs.
– Nya Skogsbyn ska bli en modern energieffektiv förskola med sex avdelningar och ett tillagningskök. Det kommer bli en fantastisk fin förskola med en helt ny utemiljö, säger han stolt.

För tre år sedan tvingades barn och pedagoger att flytta ut från Skogsbyns förskola på grund av fukt- och mögelproblem som pågått i över tio år. Lösningen blev tillfälliga moduler på Langetoftavägen, en era som nu börjar se sitt slut. Om tretton månader beräknas Skogsbyn vara färdigbyggt och förskolebarnen kan återigen springa på naturtomten uppe vid Margretetorpsvägen.


Rickard Svensson BAB Byggtjänst, Kristina Geijer, Kommunchef i Båstads Kommun och Bo Wendt, Kommunalråd i Båstads kommun tar här det första gyllene spadtaget till Skogsbyns förskola.

Nya Skogsbyn ska värmas upp genom bergvärme och ha ett flertal solceller på taket som ska generera viss elektricitet till förskolan. Liljewall arkitekter i Göteborg har haft uppdraget att rita huset och under hela processen har pedagoger på Skogsbyn fått vara delaktiga i utformningen av både inne- och utemiljön.
– Arkitektfirman har varit lyhörda för synpunkter och väldigt tillmötesgående, säger Berit Hjalmarsson, rektor på Skogsbyn sedan 2001. I ett tidigt skede hade firman ritat en entré och ett stort gemensamt kapprum, vilket pedagogerna menade inte gynnade barnen. Då ritades planritningen om till att ha två entréer och de olika avdelningarna utrustades med egna kapprum.

Det har varit många turer kring Skogsbyn genom åren och Berit har varit med under hela tiden och det går inte att undgå hur otroligt glad hon är över att första spadtaget nu är taget.
– Det känns helt fantastiskt att bygget nu är igång, säger hon. Skogsbyn kommer bli en modern grön förskola där allt är anpassat till förskolans uppdrag, att sätta barns utveckling och lärande i fokus.


Berit Hjalmarsson, rektor på Skogsbyns förskola ser fram emot att förskolan flyttar in i nya lokaler om ett år.

Nya Skogsbyn kommer att ge barnen förutsättningar för lust att lära genom lek och inte minst genom utemiljön. Barn på förskolor i dag har ofta långa dagar och därför spelar utemiljön en viktig roll för både barns och pedagogers välmående. Målet är att undvika en plastig utemiljö och istället satsa på lekredskap i naturliga material. En del nya lekredskap är redan inköpta och används idag nere på Langetoftavägen men är redo att i sinom tid placeras på sin rätta plats. Under hela byggprocessen kan barn på Skogsbyn följa bygget och på så sätt får de möjlighet att lära sig hur ett hus ser ut ”under ytan”. Barnen kan se och få en förståelse för hur en husgrund ser ut, hur rören dras och följa hur deras förskola växer fram bit för bit.


Barn från Skogsbyns förskola är redo att hjälpa till med bygget.

I år firar dessutom Skogsbyn 40 år och personal gläds över att förskolan ska få leva vidare i nya moderna lokaler som uppfyller alla de behov som en förskola har idag.

Sara Damber, skolchef i Båstads kommun utryckte sin framtidstro med orden,
– I den här förskolan kommer barn samlas, lära och utvecklas. Det är här som av våra framtidens ledare kommer att gå. Det är i förskolan som framtiden och nutiden möts!

TEXT: Jenica Paulsson
FOTO: Peter Jakobsson