FÖRTYDLIGANDE – Haga Park i kommunens ägo gynnar skattebetalarna

1316

Liberalerna stödjer byggandet av äldreboendet Haga Park i Förslöv. Det vi vänder oss emot är det ofördelaktiga avtalsförslag som kommunen ingår med Båstadhem.

Vi Liberaler har tidigare ansett att det är ekonomiskt likvärdigt om Båstadhem äger äldreboendena i vår kommun. Men för några år sedan ändrades lagstiftningen, vilket innebär att allmännyttiga bostadsbolag (Båstadhem) måste ha likvärdiga avkastningskrav som övriga aktörer på marknaden. Det innebär att det är ekonomiskt ofördelaktigt att låta Båstadhem äga våra äldreboenden.

Därför vill vi Liberaler att kommunen ska äga Haga Park och låta Båstadhem förvalta den. Skillnaden blir att den årliga hyreskostnaden för kommunens skattebetalare blir ca 1,5 miljon kronor lägre än med det förslag som Bjärepartiet förordar.

Liberalerna presenterar inte osakligheter eller osanningar. När Båstadhem lever upp till lagstiftningen och ökar sina avkastningskrav så är det uppenbart kostsamt att låta Båstadhem äga våra äldreboende. Att värna skattemedel kan aldrig minska medborgarnas förtroende.
Kommunen har stora ekonomiska utmaningar framöver och dessa 1,5 miljon kronor ska vi använda för att få fler händer i vården av våra sjuka och äldre. Och till råga på allt ska vi betala dessa fördyrande kostnader i 25 år framöver.

För Liberalerna i Båstad genom
Thomas Andersson