Att inte kunna ses på samma sätt som tidigare påverkar oss alla. Saker som fram tills för någon månad sedan var helt naturliga är idag inte möjliga att genomföra. Men samtidigt har Covid-19 på många sätt kommit att påskynda de digitala alternativen för möten och sammankomster och detta gäller även Fyrens Församling.

Vi träffas via det digitala verktyget Zoom. På skärmen framför mig ser jag Krister Lilja, Peter Larsson och Anna Andersson som alla tre är pastorer i Fyrens Församling. Församlingens verksamhet bygger i stor utsträckning på möten mellan människor, något som i dessa tider kommit att förändras mycket.

Anna Andersson är tillträdande pastor och hon berättar att den digitala utvecklingen i församlingen kommit att gå snabbt den senaste tiden.
– Med tanke på allt som händer runtom oss i världen är vår verksamhet viktigare än någonsin, samtidigt är det svårt att kunna ses på samma sätt som vi gjort tidigare. Vi har valt att ställa in våra fysiska gudstjänster i Fyren och vi har ersatt dem med utegudstjänster och med inspelade videohälsningar. Samtidigt har vi lanserat nya fyrensforsamling.se för att bli tydligare med hur vi kommunicerar.

Församlingens bibelstudier har kommit att huvudsakligen förläggas till Zoom samtidigt som Krister Lilja berättar att man försöker hitta möjliga former för att ses i verkliga livet. Promenader, grillkvällar och gudstjänster utomhus är alternativ som blivit aktuella.
– Våra vanliga gudstjänster är tillsvidare inställda, berättar Christer, och vi har ersatt dem med inspelade videohälsningar som vi sänder via Youtube på vår hemsida. Påsken, som är vår största högtid, blev väldigt annorlunda i år och istället för de gudstjänster som varit planerade spelade vi in en hälsning.


Fyrens församling ligger mitt i centrala Båstad.

Peter Larsson, som till hösten kommer att ta ett steg tillbaka som pastor för att ersättas av Anna, ser stora möjligheter med de nya digitala lösningarna.
– Vi har pratat om en ny hemsida i flera år och vi har velat bli mer digitala men när Covid-19 slog till skyndades denna processen på och det har fört med sig att vi varit tvungna att hitta nya sätt att arbeta. Jag tror absolut att vi kommer att fortsätta att utnyttja dessa kanaler även när allt återgått till det normala och vi kan ses igen på våra gudstjänster.

Anna avslutar med att lyfta fram att de som i dessa oroliga tider känner att de behöver någon att prata med alltid är välkommen att kontakta församlingen så hittar man tillsammans en mötesform som passar, via zoom, telefon eller kanske en promenad. Kyrkan kommer också att vara öppen onsdagar och torsdagar klockan 13-17 om någon vill komma in och samtala
– Vi vet att många känner oro i dessa tider och vi finns här för de som känner att de vill ha någon att bara prata med.

TEXT: JOAKIM S ORMSMARCK
FOTO: PETER JAKOBSSON