Går de totala omsvängningarna att lita på?

1334

Det är både med glädje och överraskning vi läser Moderaternas annons och utspel inom äldreomsorgen. Här lovas i stort sett allt inom området och en del är Bjärepartiets förslag.

Hur skall man kunna lita på detta med tanke på att moderaterna till skillnad från oss inte utarbetat en detaljbudget. Vi har budgeterat för fria resor för de över 75 år, pensionärsgymnastik, stöd till pensionärsföreningar, 300 tkr mer till socialt innehåll, 1 mkr mer till ökade tjänster inom demensvården osv.
Ni har möjlighet att budgetera för detta senare men får ni med era samarbetspartier på detta?

Men den naturliga frågan är varför genomfördes inget av detta när ni hade makten i ca 30 år innan 2015? Saken är ju den att det var daglig kritik mot äldreomsorgen för 4–5 år sedan.
NST var full av artiklar gällande kritik och det var den stora valfrågan 2015.

Ert nyvaknade intresse kring äldreomsorgen liknar Moderaternas rikspartis totala omsvängning i flyktingfrågan. Sistnämnda har som bekant inte nått våra lokala företrädare som fortsatt gödslar med pengar inom integrations och flyktingområdet.
Frågan är om omsvängningen inom äldreområdet går att lita på?
Bjärepartiet har under alla år hållit huvudet kallt och stått för samma politik inom såväl äldreomsorg och flyktingpolitik.

Vi river upp beslutet om de 12,1 mkr till flummiga integrationsprojekt där vi redan har såväl kommunal arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling.

Vi satsar istället 3 mkr inom bättre äldreomsorg som kan gå till fler och utökade tjänster, 3 mkr till lärarstöd och fler svensklärare så de 100 arabisktalande barn vi har i vår kommun får en bättre start och inte hamnar i utanförskap samt 6 mkr till att amortera våra lån.

Låneskulden rusar och vi beräknas ha ca 1 miljard i skuld 2021. Det är lätt att förstå vad som händer när räntan höjs. Vi måste ta vårt ansvar för nästa generation som skall betala.

Bo Wendt
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande

Inge Henriksson
1: vice ordförande
kommunstyrelsen