Från årsmötet den 7 maj är det Gitte Dahlin som träder in som ordförande för det kommunalägda fastighetsbolaget Båstadhem. Gitte har en bakgrund som rektor och som skolchef. Nu är hon en aktiv politiker för liberalerna med uppdrag i bland annat kommunstyrelse, kommunfullmäktige och kommunala tillgänglighetsrådet.

Hur känns det nu en tid innan?
– Det är lite pirrigt. Jag ger mig ännu en gång in i något där jag får lämna min trygghetszon. Men nya uppdrag ska väl innehålla lite pirr. Jag har gett mig in i nya uppgifter förr och det har gått bra. Att få vara med och bygga samhälle är något jag alltid har velat.

Vad gör dig till en bra styrelseordförande för Båstadhem?
– Jag har över 30 års erfarenhet av ledarskap vilket är bra. Jag är grundlig och vill sätta mig in i saker och ting. Jag tar uppdrag seriöst och är tydlig i min kommunikation. Sen kanske det finns andra som passar bättre som ordförande än mig, jag har en del att lära mig.

Att verka i fastighetsbranschen är nytt för Gitte men Båstadhem är inte något okänt för henne.
– I min roll som rektor och skolchef har jag fått erfarenheten som hyresgäst av kommunala fastigheter. Regelverket kring helägd kommunala fastigheter är jag insatt i och sen är jag läskunnig och läser nu in mig på hur allt fungerar. Jag tar uppdraget på största allvar.

Det är ett stort ansvar också.
– Det är det, som helägt kommunalt aktiebolag lyder vi under många lagar och dessutom finns det olika sekretessregler. Detta är bland annat de saker som jag sätter mig in i nu.

Vad kan Du bidraga med till Båstadhems styrelse och verksamhet?
– Jag tror att jag ihop med styrelsen och ledningsgruppen kan bidraga med att Båstadhem även i fortsättningen är ett sunt bolag.


Lägenheterna på Vångavägen i Båstad är några av alla de bostäder Båstadhem förvaltar.

Det har stormat lite i styrelsen för Båstadhem på senare tid. Alla Bjärepartister har avgått. Vad anser du om det?
– Jag har egentligen ingen kommentar om det. Nu ska vi titta framåt men visst finns det en historik. Det som har varit är inget jag kan påverka utan endast det som händer framöver. Vi ska blicka framåt nu.

Hur ser du på fastighetsorganisationen mellan kommunen och Båstadhem?
– Det finns ett pågående ärende där det är beslutat att gå vidare med utredning i en viss riktning. Det är komplicerade saker och jag inväntar utredningens resultat. Saker ska dock inte ändras för ändringens skull. Det är viktigt att det fungerar optimalt för hyresvärd och hyresgäst, för skolor, äldreomsorg och alla privata hyresgäster.

Hur vill du att bolaget skall utvecklas i framtiden?
– Ägardirektiven bestämmer hur Båstadhem ska utvecklas. Dessa tycker jag ska ses över varje mandatperiod. Sen hoppas jag att vi kommer att ha finansiella muskler för att kunna utöka vårt fastighetsbestånd och bygga nytt som tilltalar olika grupper. Vi ska ta hänsyn till generationsväxlingar och försöka tillgodose de bostadsbehov som kommer finnas. Vi ska tänka långsiktigt.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON