GOD JUL TILL ER ALLA!

420

Julen är för många en familjehögtid. Att vara tillsammans med familjen och fira jul är något många gör eller önskar få göra.

De som flytt för sina liv har nästan undantagslöst fått splittrade familjer. Att leva i fjärran land, långt från sina föräldrar, barn och/eller syskon är smärtsamt för de flesta. Julen gör oss alla påminda om familjens värde och betydelse.

Det känns väldigt sorgligt och smärtsamt att få en julhälsning genom insändare av de ledande Bjärepartisterna Bo Wendt och Hans Grönkvist, med budskapet att DET ÄR STOR RISK ATT SPLITTRADE FAMILJER VILL ÅTERFÖRENAS.

Vi tillhör alla samma mänsklighet och vi har samma behov av vår familj oavsett var vi bor och varifrån vi kommer. Oavsett hur den definieras är familjen ofta ett ofantligt stöd för oss alla. Den gör livet lättare att leva och den berikar oss. Familjen är en av styrkorna i vårt samhälle och nu i juletider så är det allas vår önskan att ingen ofrivilligt ska behöva fira julen ensam. Ofrivilligt splittrade familjer är en tragedi både för individerna och för samhället.

Viljan att återförenas är ingen risk, den är ett hopp.
Med hopp om en GOD JUL till er alla

Thomas Andersson
Catarina Fryland
Mats Lundberg
Sven-Olof Bengtsson
Sten Moberg

Liberalernas fullmäktigegrupp