Grävarbete längs väg 105

591

Bjäre Kraft har påbörjat arbetet med att gräva ner en ny huvudledning för el längs väg 105, strax utanför Förslöv.

Om allt går som förväntat kommer jobbet vara klart vid februari månads slut. Under arbetets gång behöver Bjäre Kraft stänga av ett körfält och använder trafikljus för att styra trafiken. Ett körfält kommer alltid vara öppet.

Arbetet längs väg 105 ingår i ett projekt att byta en huvudledning mellan Förslöv och Vejbystrand. En delsträcka gjordes tidigare i samband med fiberarbete och det är resterande sträcka på 2,8 kilometer som Bjäre Kraft nu jobbar med. Elledningen försörjer såväl Vejbystrand som Magnarp, Björkhagen och Stora Hult med el.
– I dag finns två luftledningar från Förslöv till Vejbystrand. Reservledningen är från 1960-talet, varför det är dags att byta ut den. Den ersätts av den nya 20 kV-ledningen som kommer att bli ordinarie kabel. Kvarvarande luftledning, som är i fint skick, kommer framöver fungera som reservledning, berättar Bengt Henrysson som leder projektet på Bjäre Kraft.