Hela kommunen används som rum när Hållbarhetsveckan drar igång 5 oktober. Syftet med veckan är att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

I år är förutsättningarna för att arrangera fysiska möten annorlunda på grund av covid-19. Invånare och besökare i kommunen kommer därför få möjlighet att kunna ta del av Hållbarhetsveckan utomhus och i digitala kanaler.

Förra året arrangerade Båstads kommun för första gången Hållbarhetsveckan. Under veckan belystes hur kommunen inom sina verksamhetsområden arbetar med globala hållbarhetsmålen och hur det lokala förenings- och näringslivet på olika sätt bidrar till agendan, bland annat anordnades utbildningar, utställningar och föreläsningar.

I år är förutsättningarna för att arrangera fysiska möten annorlunda men Hållbarhetsveckan kommer trots covid-19 att genomföras under vecka 41. Invånare och besökare i kommunen kommer att kunna ta del av Hållbarhetsveckan utomhus och i digitala kanaler. Hela kommunen används som rum och 17 målstolpar med information om vart och ett av de globala målen kommer att placeras ut på olika platser. Varje globalt mål relaterar till den plats där informationsstolpen är placerad och man kommer kunna ta del av såväl texter, bilder och filmer som belyser både det globala och det lokala arbetet med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.


Skyltar utspridda i kommunen. Nummer 17 står vid Bjäre NUs redaktion.

Har man inte lust eller möjlighet att ta sig till målen som står utplacerade runt om i kommunen kan man ändå ta del av Hållbarhetsveckan. En digital karta finns på kommunens webbplats. På Båstadkartan kan man redan nu se var de olika målen kommer vara placerade. När Hållbarhetsveckan inleds den 5 oktober blir målen ’aktiva’ och med ett klick kan man då ta del av exakt samma material som man får om man står framför en målstolpe utomhus i kommunen. Med detta koncept kan alla som vill delta i Hållbarhetsveckan 2020 och lära sig mer om hållbarhetsmålen; ute i vår vackra kommun, hemifrån via sin dator eller surfplatta, eller kanske båda delar.

Vill man ta del av innehållet på alla målstolpar och samtidigt se sig om i kommunen finns det i Båstadkartan ett förslag på en slinga som passerar alla platser där det står en stolpe. Den har en totalsträcka på cirka tio mil.

TEXT: PETER JAKOBSSON