Hösten regnade mer än normalt

1637

Hösten 2017 utmärkte sig genom att vara väldigt blöt. Det har känts som det regnat nästa varje dag. Men var det verkligen så blött som det gav känslan av?

Från september till november regnade det totalt 348 mm. I fjol kom det under samma period 102 mm nederbörd. Höstens regnande har ställt till det för ett antal byggprojekt på Bjäre. Både nya friidrottsanläggningen och konstgräsplanen blir kraftigt försenade då vissa arbeten inte kunde slutföras innan vintern.

Har då regnandet påverkat de låga grundvattennivåerna som rapporterades om på försommaren.
– Det är inte riktigt så enkelt. Det finns flera faktorer som påverkar grundvattnet. Hur ser markförhållanden ut hela vägen ner till grundvattnet, hur är kopplingen mellan grunda och djupa underjordiska magasin med mera. Sen kan två närliggande områden uppfatta situationen helt olika beroende på vilket djup som vattnet finns på, förklarar Jonas Håkansson, på NSVA.
– Gällande Båstad så finns här en del djupa magasin som ligger lägre än normalt och de har inte återställts till normala nivåer. När det gäller de grunda magasinen så är fyllnadsgraden normal och i vissa fall över det normala, berättar Johan Håkansson.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson