Insatser där det behövs mest

Samlade trupper och mobila kontor har förhoppning om att skillnad kan skapas.

435

Nu ska polisen börja göra insatser där det behövs berättar de. Så kanske man alltid trott att det har varit men tydligen så har dialogen och samverkan med samhällets olika delar varit undermålig. Att kommunens verksamheter samlar sig och tillsammans med polis och räddningstjänst arbetar för att göra insatser mer effektiva får man väl bara vara glad över.

Att brottsförebyggande arbete inte bara är polisens arbete känns som ett klart uppvaknande. Med risk för att låta lite gammalmodig så känns det som att föräldrar, skola och samhälle idag inte vågar ta i med hårdhandskarna och lära ungdomar vad som är rätt och fel.
Varför det blivit så kan vi lämna därhän och istället hoppas på att en bättre samverkan med medborgarlöften från polisen och kommunen kan vara början på att problem lyfts till ytan och att resurser sätts in där det behövs.

När ni ser polisens mobila kontor i Båstads tätorter fram i vår och sommar så kan ni passa på att berätta för dem om det är något ni har uppmärksammat som de borde lägga resurser på. Nu har de lovat att lyssna.

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU